Adófórum

Adózási és számviteli információk

Jogorvoslat??

Ellenőrzés

Jogorvoslat??

HozzászólásSzerző: Rozalinda » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

Nagy  gondban vagyok  az  alábbi  témában,  amit  most  közvitára bocsátok.  Bizonytalan vagyok abban,  hogy megfelel-e a jogszabály  alkotó   szándékának,  illetve törvényes-e  az alábbi  eset.

A z  elsőfoku adóhatósági hatorozat  elleni fellebbezést érdemi  vizsgálat nélkül  elutasitották,  mégpedig végzéssel. A  végzés a közléssel  jogerős,  ellene további  jogorvoslatnak helye  nincs. A fellebbezést érdemi vizsgálat  nélkül  azért  utasitották el,  mert  elkésettnek  tekintették, ezt  nem  előzte  meg  az  adóhatóság részéről  felhivás,  hogy  igazolási kérelmet terjesszünk  elő.  Tehát  az elkésettségről  nem is  tudtunk.  2004. CXL   tv. (Ket.) 104. § (2) és 30. § d és 95. § (2).  A  végzés  a  Ket. 128. § (4) a közlés  napján  válik jogerőssé.  A  végzés elleni fellebbezést a  Ket 128 § (4) a  birósági  felülvizsgálatot az  Art. 143. § (1) zárja  ki. Utóbbi jogszabályhely csak a másodfoku határozat ellen  biztosit  birói  felülvizsgálati lehetőséget,  végzés  ellen nem. Másodfoku  adóhatóság  hatásköre a  Ket. 108. § (1) alapul.

Véleményünk  szerint: az  adózót tájékoztatni  kell,  hogy fellebbezése  elkésett, felhivni, hogy  terjesszen  elő  igazolási  kérelmet. Szerintünk  a fellebezés nem késett el,  határidőt  kétség esetén  megtartottnak  kell  tekinteni. Elsőfoku határozatot jogerőre  emelni határozattal kell,  nem pedig végzéssel. A  birósági felülvizsgálat lehetőségét az  adózó elől még  ez esetben sem  lehet elzárni - ezaz eljárás az  adózó jogait  csorbitja.  

Mi a véleményetek.  Van-e kiút a kelepcéből, és kinek???

Üdv  Rozalnda

Rozalinda
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Jogorvoslat??

HozzászólásSzerző: picur76 » hétf. dec. 04, 2006 11:40 am

Kérdésedre további kérdés a válasz... Azt írtad, azért nem vették figyelembe a fellebbezést, mert elkésettnek tekintették. Fontos, hogy ez valóban elkéstt-e? Nem írtál arról, hogy a jegyzőkönyv átvételét követően észrevételezési lehetősséggel élt-e az adózó? Ha ezzel nem élt, és nem kapott az Adóhatóság fellebbezést (mert az elkésett), a jogász elkészítette a határozatot. Amennyiben a fellebbezés késett, de indokolhatóan, akkor még az eljárás alatt jelezni kellett volna - igazolás benyújtásáaval -, hogy lesz fellebbezés, de az ilyen-olyan oknál fogva (kórházi kezelés, külföldön tartózkodás)később. Ha időben lett benyújtva a fellebbezés, és ez igazolható, akkor "fenáll" az adóhatósági jogszabálysértés, és így az ügy új eljárásra kerül. Szia: Picur
picur76
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Jogorvoslat??

HozzászólásSzerző: Rozalinda » hétf. dec. 04, 2006 2:54 pm

Valójában  nem késett  el  a fellebezés,  szerintünk.   De  mivel  a  végzés  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható ennek   bizonyitását  kizárták.  Továbbá  a  jegyzőkönyvre   észevételeket   tettünk,  elég terjedelmeset.   a  fellebbezés  is  önmagában alapos  és sokoldalból  álló  bizonyitási  inditvány  volt.

Ami  bosszant,  hogy  ezzel  a jogi  csiki-csukival  teljesen  elzártak  a jogorvoslattól,  mármint  a  birósági  felülvizsgálattól.  Ugy  gondolom,  hogy maga a  döntés hozási  mechanizmus  nem  felel meg  a törvényalkotó  szándékának,még  a  KET  szerint   sem.      Az  eljárást  másodfoku  határozattal  kellett  volna  lezáni,  nem  végzéssel.   Eddig ez  volt a  szokás,  Egyébként   hallottál  már  olyan  esetet, ahol az  adóhatóság megállapitja  saját  jogszabály  sértését,  és  uj eljárás  indul.  Mert én  nem. Üdv Rozalinda                                                                    

 

Rozalinda
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Jogorvoslat??

HozzászólásSzerző: picur76 » hétf. dec. 04, 2006 7:07 pm

Az elsőfokú határozatot csak abban az esetben követi másodfokú határozat, ha az ellen fellebbezéssel éltek. Mint írod, ez jelen esetben nem történt meg, mert a beérkezett fellebbezést nem vették figyelembe. Fellebbezés hiányában az ügy nem kerül a másodfok elé. Véleményem szerint az egyetlen lehetőséged az ügyben,ha igazolni tudod, hogy a fellebbezés időben beérkezett az Adóhatósághoz. Amennyiben ez lehetséges, javaslom, hogy menj be személyesen az Adóhatósághoz és ott beszélj az ellenőrzés vezetőjével. Ha minden kétséget kizáróan bizonyítod, hogy a fellebbezés időben beérkezett, és úgy érzed hogy a megállapítást megfelelően tudod cáfolni, mert az nem jogos, fuss neki! Ha itt zárt fülekre találsz, tárd a tényeket a felettes szervhez, és hidd el, hogy lesz új eljárás... Egyébként volt az APEH-nél nem egy olyan esetem, amikor új eljárás során az adózó javára "fordult a kocka". Sok sikert: Picur
picur76
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Jogorvoslat??

HozzászólásSzerző: fgy_ado » kedd dec. 05, 2006 8:32 pm

Szervusz Rozalinda !

Egy picit hiányosnak tűnik a tényállás, de talán hasznosat tudok mondani:

Az Art. hatályos szabályai szerint az adóhatóság az adózó jogait, kötelezettségeit határozatban állapítja meg. A Ket. ugyanakkor a hatósági döntésnek két fajtáját nevesíti, a határozatot (érdemi kérdésekben hozott döntés) és a végzést (eljárási kérdésekben hozott döntés). A két törvény összhangjának megteremtése érdekében a törvény szerint az Art. átveszi és alkalmazza a Ket. hatósági döntésekkel kapcsolatos fogalomhasználatát. Ennek megfelelően az adóhatóság 2005. november 1-jétől az adóügy érdemében határozattal, az eljárás során eldöntendő egyéb, az ügy érdeméhez nem tartozó kérdésben pedig végzéssel dönt.

Ha a kérelmet késedelmesen terjesztették elő, azt érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani, amely döntés ellen önálló fellebbezésnek van helye.


Art. 136. § (2) A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést törvény megengedi.
(3) Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott,
a) az eljárást felfüggesztő,
b) az eljárást megszüntető,
c) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító,
d) a bevallás, a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító,
e) az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő,
f) az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító,
g) a visszatartási jog gyakorlásáról hozott,
h) a végrehajtási kifogást elbíráló,
i) az eljárási bírságot kiszabó,
j) az eljárási költség viselésének kérdésében hozott, valamint
k) a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító
végzés ellen.
(4) A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni.

Jelenleg az Art. fellebbezésre vonatkozó szabályai teljes körűek, háttérjogszabályként az Áe.-t nem kell alkalmazni. A módosítások biztosítják, hogy az Art. a fellebbezéssel összefüggő kérdéseket a Ket. hatálybalépését követően is - azaz 2005. november 1-jétől - teljes körűen rendezze.

A korábban már említettek szerint a Ket. a hatósági döntésnek két fajtáját nevesíti, a határozatot (érdemi kérdésekben hozott döntés) és a végzést (eljárási kérdésekben hozott döntés). A Ket. a közigazgatási határozat esetében általánossá teszi, míg a közigazgatási végzés esetében csak akkor biztosítja az önálló jogorvoslatot, ha azt a törvény megengedi. Ennek értelmében az Art. fellebbezésre vonatkozó szabálya új rendelkezésekkel egészült ki, egyrészt taxatív módon felsorolja az önálló fellebbezéssel megtámadható végzések körét, másrészt kimondja, hogy az ebbe a körbe nem tartozó végzések ellen kizárólag az eljárást lezáró határozat ellen benyújtott fellebbezésben kérhető jogorvoslat.

Ahogy írásodból (kérdésedből) kitűnik, bonyolultabb adóügyről lehet szó, melynek részleteinek ismerete nélkül - véleményem szerint - konkrétabb választ nem tudnék adni, de a lényeg: nem veszett el a fejsze nyele.

Picur kiegészítő kérdésére okfejtésére reagálva a saját gyakorlatunkat írom le nagyon-nagy léptekben: A jegyzőkönyvben mi (szinte) sohasem teszünk észrevételt, sőt, lemondunk az észrevétel tételi jogunkról. Ezzel felgyorsítjuk az eljárást, és arra "kényszerítjük" az eljáró hatóságot, hogy minél előbb meghozza az érdemi határozatot (ami után többször is érdeklődünk, hogy "le ne maradjunk" róla). A részletesen kifejtett érveinkkel nem akarunk támpontot, újabb támadható felületet nyitni, ezért sem észrevételezünk. A határozat kézhezvételekor kezdődik a kemény munka (amire, a bonyolultságtól függően rákészültünk). Ilyenkor a hatóság kialakította álláspontját, és csak ebben az irányban tapogatózhat a továbbiakban, míg nekünk jogunk és lehetőségünk van "mindent bedobni", mindenbe belekapaszkodni (pl. a hatóság nem kérte a határozatok könyvét, amibe éppen van egy, az ügy számára kedvezőnek tűnő taggyűlési határozat, vagy bármi.

Ha a nagy igyekezetben kicsúszunk a határidőből, akkor még mindig adott az Art. felügyeleti intézkedés intézménye, melyben "közölhetjük", csak most "döbbentünk rá", hogy az eljáró hatóság végzése/határozata törvénysértő, mert... és jöhet a "bővített fellebbezés" - bár ez utóbbival csak a nagyon muszáj esetén élünk.

Üdvözlettel:

fgy_ado

fgy_ado
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:12 am


Vissza: Ellenőrzés

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron