Adófórum

Adózási és számviteli információk

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

Adatszolgáltatás

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: M.Éva » kedd jan. 01, 2008 10:55 am

Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! A két tag, ha közreműködésre nem kötelezett, akkor nem számít társas vállalkozónak, ők a cég tulajdonosai. Befektettek valamit, a kft szempontjából lényegtelen, hogy miből él meg.Az eü. ellátásért fizethetnek eü. szolg.díjat, nem kötelező majdan nyugdíjasnak lenni. Az ügyvezetést elláthatja megbízási díjért, amikor kifizeti a cég, akkor vallja a 0808-on (ha dec.-re is fizet 0708 még). A másik tulajdonos is dolgozhat megbízási díjért.Ők határozzák el, hogy milyen formában akarnak közreműködni, mikortól, mennyiért, stb.Ha eldöntötték, a könyvelőjük tudni fogja, hogy mit hova jelentsen! Üdv: Éva
M.Éva
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:12 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: validitas » kedd jan. 01, 2008 3:10 pm

BUÉK!

Évával egyetértve: vagy van személyes közreműködés, vagy nincs.

1./ Ha nincs: a tagoknak nincs biztosítotti jogviszonya (ha pl. munkaviszonyban sem állnak a Kft-vel), kivéve ha az ügyvezetésért a min.bér 30%-át elérő díjazásban részesülnek megbízás alapján. Mert ha a díjazás eléri a min.bér 30%-át, akkor mint vezető tisztségviselők biztosítottak, járulékot kell vonni és fizetni nekik a díjázás után, a megbizás kezdetétől. Ehhez nyilván szükséges a taggyűlés határozata alapján megírt megbízási szerződés. Ebben az esetben nem tagi jogviszony, hanem vezető tisztségviselőként biztosítottak azon időre, amíg a díjazás eléri a min.bér 30%-át. 0708M-en 76-os választott tisztségviselő kóddal.

Ha nincs biztosítotti jogviszonyuk sehol, akkor eg.bizt.szolg.járulékot kell fizetniük, és bejelentkezniük az adóhatósághoz. A be nem jelentés miatti moratórium dec.31-én lejárt, azaz aki nem jelentette be, hogy máshol nem biztosított és fizetnie kell az egészségügyi szolg.járulékot, nem jogosult eü.szolgáltatásra (ill. megkapja, csak behajtható rajta a fizetési kötelezettség).

2. Ha viszont van személyes közreműködés, lásd 8.sz. hozzászólás (TBj. tv. hivatkozással).

 

 

validitas
 
Hozzászólások: 3
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: GIN » szer. jan. 02, 2008 8:23 pm

Folytatás 6.

 D) kérdés: Az A) kérdésre (ez a fő kérdés!) adott minden rossz válasz húsba vágó (anyagi kárt okozhat) mind az adózónak, mind az államnak. Miért is?


Válasz ad D):


Tekintsük vizsgálati alapnak a következő létező konkrét esetet, melyben egyedül a cég neve fiktív:


2007. december 1-én (ET-i KN) ügyvéd ellenjegyezte a Gépgyártó Kft társasági szerződését. A bejegyzési kérelmet 2007. december 20-án (TN) nyújtotta be az ügyvéd a cégbíróságnak, és ugyanezen a napon (december 20-án) megkapta a cég a tanúsítványt (T) benne a cég adószámát (ASZ). A gazdasági társaságot (GT) a cégbíróság 2007. december 25-én jegyezte be (vagyis az ET-i VN=2007. december 24-e a válasz ad A) I./1. pontjával összhangban).


E kft-nek két alapító tagja van. Egyikük a társasági szerződésben ügyvezetőnek lett kijelölve. Viszont nincs egyik tagnak sem munkaviszonya, illetve megbízási jogviszonya e tagi jogviszonya mellett (sehol). De a társasági szerződés rögzíti, hogy e két tag személyesen köteles közreműködni a társaság tevékenységében, ekképp: Az ügyvezető – a végzettségénél fogva, és az ügyvezetői tevékenységén túl - műszaki vezetőként és szükség szerint anyagbeszerzőkét kell tevékenykedjen, a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától kezdve, határozatlan időtartamig (azaz a társasági szerződés ellenkező értelmű módosításáig vagy a GT megszűnéséig). A másik tag, szintén a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától kezdve, határozatlan időtartamig (azaz a társasági szerződés ellenkező értelmű módosításáig vagy a GT megszűnéséig) a telephely gondnoki tevékenységét kell ellássa. A társasági szerződés azt is tartalmazza, hogy e két tag a társaság tevékenységében való, említett személyes közreműködéséért legalább a mindenkori minimálbér kétszeresét kell kapja díjazásként (a társasági szerződés ellenkező értelmű módosításáig). Tevékenységükről e tagok jelenléti ívet vezetnek, mely igazolja, hogy az ET-i KN-on megkezdték tevékenységüket és folyamatosan végezték az ET-i időszak teljes időtartama alatt. E december 1-től tartó tevékenységükért pedig már számfejtették az ET-i időszakra is vonatkozó munkadíjukat, melyet 2008. január 3-án kifizetnek részükre.


Az előbbi adatok alapján a következő kérdésekre kell válaszolnunk:Az 1. kérdés: Mikortól biztosított a két tag?


A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (TB.tv), egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel (TB.KR) szerint:

10.§ (2) A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége:

a) a gazdasági társaság....tagja esetében a tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig.... tart.”

A TB.KR. 5. § (2) bekezdése szerint pedig: „...A Tbj. 10. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásánál a társasági szerződésben meghatározott személyes közreműködés kezdetének azt a napot kell tekinteni, amikor a tag a személyes közreműködést ténylegesen megkezdi.”


E két jogszabályi előírásból, valamint a GT társaság említett szerződéséből és a tagok jelenléti ívvel is igazolt tényleges tevékenységéből kétségtelenül következik, hogy az említett két tag az ET-i KN-tól az ET teljes időszaka alatt biztosított volt.- a TB. törvény erejénél fogva! Ezt jól látja zspoterke (#15, 3. bek.), figyelemmel a TB.tv 10.§ (2) b) bekezdésére is!

[Vagyis itt a biztosítási viszony kezdete nem az APEH jóváhagyásán, vagy iránymutatásán, avagy a bevallás kitöltési útmutatójában foglaltakon múlik – bármi legyen is azokban! Mert - a jogászok tudják jól, mások pedig vagy igen vagy nem -, hogy a hatóságok – pl. az APEH, a bíróságok, stb. - számára ami kötelezően figyelembe veendő „jogforrás” az a törvény, a kormány- és miniszteri rendelet, stb. Ámde az APEH iránymutatás és főleg a bevallás kitöltési útmutatója NEM! Merthogy, ez utóbbi kettő nem „jogforrás”, azaz belőlük semmi nem kötelező érvényű a hatóságokra nézve és azokra az előbbiekkel szemben nem is hivatkozhatnak, amikor csak hatósági jogkörükben (pl. APEH eljárások, bírósági perek, stb.) eljárnak másokkal szemben.]


A 2. kérdés: Társas vállalkozó-e a két tag?

Ez ügyben a TB.tv. 4.§ d)/1 pontja ad eligazítást:

d) Társas vállalkozó:

1. a betéti társaság bel- és kültagja, ….a korlátolt felelősségű társaság, …. tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony)...”


E jogszabályból, továbbá a GT társasági szerződéséből és a tagok jelenléti ívvel is igazolt tényleges tevékenységéből aggálytalanul megállapítható, hogy a két tag az ET-i KN-tól az ET teljes időszaka alatt társas vállalkozónak minősül – szintén a TB.tv. erejénél fogva!


A 3. kérdés: Bevallandó-e a két tag 2007.12.01 (ET-i KN) és 2007.12.24 (ET-i VN) között kapott jövedelme és annak személyi jövedelemadója , illetve a járulékalapjuk utáni járulékok, valamint az EHO, vagy ezek bevallása csak a tanúsítvány kiadása napjától (TN-tól) a VN-ig terjedő időszakra arányosan teendő meg?


Az Art. 31.§ (2) bekezdése szerint: „A ... a kifizető …. havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesz... az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem-adóról -, járulékról és ….adatokról...”.


Az Art. 178.§ 18. pontja szerint pedig: „kifizető: az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, ….amely.... adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, ....”. Az előtársaság pedig minimum „egyéb szervezet” - az Art. szerint.


Megállapíthatjuk: Az Art. 31.§ (2) bekezdése és az Art. 178.§ 18. pontja ismeretében nyilvánvaló, hogy nem lehet, hanem egyenesen kötelező az Art 31.§ (2) bekezdés szerinti bevallást mindkét tagnak juttatott ET-i KN és VN (2007.12.01 - 2007.12.24) közötti időszakra benyújtani. Sőt! Ez esetben a 07T1041-es bejelentésben is a biztosítás kezdetét 2007.12.01-re kell tegyük! Mindezt határidőben, már az adószám (ASZ) birtokában képes is megtenni a kft. – hiszen a tanúsítványt, benne az adószámmal már 2007. december 20-án megkapta – így az adószám már nem hiányozik, bevalláskor, mint annak egyik fontos kelléke.


Ha viszont az APEH szájíze szerint járnánk el, és csak 2007.12.24-el, azaz a tanúsítvány kiadásának napjával (TN) jelentenénk be az említett tagok biztosításának kezdetét, és csak az ekkortól időarányosan járó jövedelmük után vallanánk szja-t, és járulékokat, valamint az EHO-t, akkor (1) az állam elveszítené e két tag esetében utánuk 2007.12.01-től 2007.12.19-ig az szja, az EHO és a járulékok időarányos részét – maga taszítva ezen időszakra feketegazdaságba két emberünket, (2) két emberünk pedig az APEH hibájából ezen két és fél héten át nem lenne biztosított, és a biztosításból így kieső idejük és jövedelmük a nyugdíjszámítási alapból is kiesne! Ha még ehhez hozzávesszük azt is, hogy ez nem pusztán az említett két embert érintő elszigetelt jelenség, hanem az APEH ezt – mint tudjuk – tömegével csináltatja ily módon, akkor az így keletkezett anyagi kár mind állami, mind adózói oldalon véve már jelentős!


Elgondolkodtató furcsaságok:


1. Az elgondolkodtató kellene legyen mind az APEH illetékesei, mind a mi számunkra, hogy az APEH a 650, a 29ELO bevallásoknál esetünkben elfogadta a Rgt.-ÚJGt. szerinti ET-i KN-ot és VN-ot, míg a 07T1041-es és a 08A/M bevallásoknál nem! Utóbbiaknál KN-nak a tanúsítvány kiadása napját, VN-nak a bejegyzés napját tekintik. Ennek hátterében csak az állhat, hogy az elfogadottakat nem ugyanaz az osztály dolgozza fel, mint az el nem fogadottakat, és az utóbbiakat feldolgozó osztályon csak az Art. „előtársaság”-definícióból kiindulva, tévesen értelmezik az ET-iVN-ot.


2. Az is elgondolkoztató kellene legyen mind az APEH, mind a mi számunkra, hogy az Art. 16. § (1) bekezdését: „Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat,...”.úgy értelmezik, hogy azt az adókötelezettséggel köszönő viszonyban nem lévő, mindössze költséget eredményező jogi alapítási, bankszámlanyitási, induló anyag- és árukészlet beszerzési, elengedhetetlen jogi és számviteli szolgáltatási tevékenységekre (ld: az ad B) 1. pontban felsoroltak) is vonatkoztatják. Holott adókötelezettség döntően csak bevételből illetve jövedelemből keletkezhet, költségből azonban nyilván nem.

Ezt is jól látja zspoterke (#15, 3. bek.)! És azt is majdnem teljesen jól tudja, hogy „...egyet nem tehetünk ÁFÁ-t nem igényelhetünk ezekről a bizonylatokról.”. Ugyanis az ÁFA.tv. 36.§ (3) bekezdése valóban ezt mondja ki: NEM ALAPÍTHATÓ ADÓLEVONÁSI JOG azokra az esetekre, melyekben az adólevonási jog keletkezésének (1) bekezdés szerinti...” (az ÁFA áthárításának) „... időpontja megelőzi az adóalanyként történő bejelentkezés időpontját. Ámde:

(4) Mentesül a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása alól:

aa) az ALAPÍTÁSKOR NEM PÉNZBELI BETÉT, hozzájárulás formájában szerzett vagyon tekintetében a gazda­sági társaságként működő adóalany,

Abban azonban téved zspoterke (#15, 4. bek.), hogy abból: (1) „...adóköteles tevékenységet folytatni csak adószám birtokában lehet.” következnék, hogy (2) létezik egy másik (legyen ez adóbevallási célra szolgáló) ET-i időszak a tanúsítvány kiadásának napjával kezdve a bejegyzésig tartóan, és, hogy ennek kezdőnapja lenne egyben „...az adóbevallások kezdő napja is...”.Persze ebben mindazok tévednek akik ugyanezt a nézetet vallják.. Ezért itt fejtem ki, hogy miért is téves ez az érvelés? Azért, mert a) belátható, hogy az adószám hiányában az adóköteles tevékenység folytatásának tiltásából, nem olvasható ki – mert az nincs is benne – hogy az adószám nélküli ET-i időszakra vonatkozóan tiltott lenne adóbevallást benyújtania a GT-nak – pl. amikor már van adószáma! Gondoljunk csak a 0729ELO nyomtatványon az ET-i időszak társasági adó. bevallására, melyben a fórumtagok többsége szerint is az ET-i KN=az alapító okirat ellenjegyzése, vagy közokiratba foglalásának napjával, mert egybe kell essen időszaka az ET-i beszámolóéval (Ekkor ugyanis az üzleti év=adóév – ld: Art. 178.§ 2.:adóév: az a naptári év, amelyre az adókötelezettség vonatkozik, továbbá a számvitelről szóló törvényben megha­tározott beszámoló adataira épülő adó és adó jellegű kötelezettségek tekintetében a számvitelről szóló törvény sze­rinti üzleti év..”). b) Téves az érvelés azért is mert az Art. 1.§ (9) bekezdése szerint: „Az adókötelezettséget....”(ebbe bele értendő a bevallási kötelezettség is – Art. 14.§ (1) bek. c. pont)”...nem befolyásolja az, hogy a magatartás (cselekmény, mulasztás) törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt..” - azaz bevallani mindig kötelező, ha van mit, legfeljebb, ha késve, akkor igazolási kérelemmel vagy anélkül! .


3. Továbbá az is elgondolkoztató kellene legyen mind az APEH illetékesei, mind a mi számunkra, hogy, ha az APEH némely járulékbevallást feldolgozó és adóalanyokat nyilvántartó osztálya szerint kétféle ET fogalom és ET-i időszak létezik; úgymint:egy az alapító okirat ellenjegyzése napjával kezdődő (Art 178.§ 10. pont: definíció1), egy pedig szerintük - a 0708A/M szja, járulék, EHO, stb. bevallás és a 07T1041 bejelentés esetén használandó – a T tanúsítvány kiadásának napján kezdődő ET (definíció2), akkor ez miért nem így jelenik meg az Art 178.§-ban is? Az Art 178.§ miért nem tartalmaz egy definíció1 és egy adóbevallás-adatbejelentés esetére használandó definíció2 „előtársaság”-fogalommeghatározást?! Miért csak egyet, ráadásul pont csak a definíció1-et??? Think again! (Vigyázat! Ez nem nagyképűség. Csak ezzel is meg akarom kissé törni e száraz dumát!) Az e pontban leírt helyzet fonákságát jól érzékeli tothkornelia69 (#7, 1. bek.) és zspoterke (#15, 1 bek.).


4. Az is elgondolkoztató kellene legyen mind az APEH illetékesei, mind a mi számunkra, hogy az Art. 178.§ 10. pontbeli definíció ellenére, miért tartalmazza a 0608A/M bevallás útmutatója (ld: az útmutató. 4. oldalán az „Egyéb tudnivaló” második bekezdésében) a következő példát az előtársasági időszak bevallásának megvilágítására: „A bevallás benyújtását választó társas vállalkozás az előtársasági időszakra vonatkozóan is ezen a nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét. Előfordulhat, hogy a tárgyhónap adatairól a társas vállalkozás 2 darab bevallást nyújt be. (Pl.: ha a társaság a bejegyzési kérelmét tárgyhónap 3-án nyújtja be és a bejegyzés is megtörténik a tárgyhónap 26-án, akkor az előtársasági időszakra 3-ától 26-áig - 30 napon belül - majd egy másik bevallást 27-étől 31-éig is be kell adjon a tárgyhónapot követő hó 12-éig.)” Ez az útmutatóban - melynek funkciója a felvilágosítás kellene legyen – meglepő módon, minden magyarázatot mellőzve egészen mást mond, mint az APEH-BIBLIA, azaz az Art.! De vajon miért? Ugyanis ez így nem felvilágosítás, hanem elhomályosítás, dezinformáció vagy másképp: ez így nem útmutató, hanem leginkább útvesztő. Az egyszerű földi halandó ekkor már nem tudhatja, hogy az Art. 178.§ 10. pontnak higgyen, vagy eme „útmutatónak”, s zavarban lesz, mint vasorrú bába a mágneses viharban. És mégis van aki esküszik az útmutató mindenhatóságára!

Ám még nagyobb a meglepetésünk, amikor a 0708A/M bevallás „útmutatóját” vesszük elő. Abból ugyanis az Art. 178.§ 10. pontjával szembemenő példát nemes egyszerűséggel – indoklás és magyarázat nélkül kihagyták (ld: az útmutató.5. Oldalán, az „Egyéb tudnivaló” második bekezdésében)! Helyette pusztán ennyi szerepel: „A társas vállalkozás az előtársasági időszakra vonatkozóan is ezen a nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét. De vajon mi ennek az oka?? Tán nem akarnak magyarázkodni? Think again!


Most csak ennyit az útmutatók jogszabálymagyarázatra való használhatóságáról – de tudnék még egyéb rémmesét is előadni ezekkel kapcsolatban. A helyes konklúzió itt csak az lehet: Azt, hogy mi a tényleges szabály egy bevallás kitöltéséhez, azt nagy biztonsággal elsősorban a vonatkozó jogszabályhely értelmezésével lehet eldönteni – hiszen az való arra (pl. a bíróság is azt használja e funkció teljesítésére). Az útmutató, alapvető funkciója az, hogy azt mutassa meg, hogyan kell kitölteni az APEH által tervezett bevallásnyomtatvány rubrikáit – főleg, ha azok megnevezése nem utal világosan a kitöltés mikéntjére. A bevallásnyomtatvány szerkezetét, rubrikáinak megnevezését ugyanis nem jogszabály írja elő, hanem, azt az APEH illetékes alkalmazottai „szülik”, és az vagy jól sikerül, vagy nem. Vagy konzisztens a vonatkozó jogszabállyal vagy nem. Ezért semmi szín alatt nem javaslom, hogy bárki is elsőként és kizárólag az útmutatók szövegére bízza magát. Mint tudjuk: az útmutató nem törvény, nem rendelet, stb., azaz nem jogforrás! És még ráadásul sok közülük a kifejezetten csapnivaló megfogalmazású „alkotás” – amivel, gondolom, már mások is találkoztak. Erről tehát elég lesz ennyi is.


Mit ajánlok? Mi legyen a teendő, ha az APEH hibát lát ott is ahol nincs?


Van aki azt mondja: „szél ellen próbálhatsz pisilni, de ...” minek? Én nem osztom ezt a nézetet. Akkor hogyan jártam ilyenkor el ilyen esetekben én?

Először is: Én a jogszabályokon alapuló saját – de ellenőrzött - értelmezésem szerint [ld: válasz ad A)] adom meg minden bevallásban és adatbejelentésben az ET-i KN és VN adatát – megegyezően az ÚJGt. vonatkozó szabályaival. A RGt. hatálya alá eső bevallások esetén – természetesen a RGt. vonatkozó szabályai szerint (bár tudom van aki a RGt..-re való hivatkozást „érdektelennek” tartja, mert, hogy az szerinte már csak „történelem”). Ha erre az APEH hibát jelez – kijavítom „rosszra” (mily érdekes képzavar: rosszra javítani!) hogy ne büntethessenek. Innen viszont „papírom” van arról, hogy a – gyakran büntetéssel fenyegető - APEH akaratának tettem csak eleget, amikor kedvükre a jót rosszra változtattam. - Vigyék el ők a „balhét”, amikor rájönnek a tévedésükre, ne én

Másodszor: Azért természetesen nem hagyom ennyiben a dolgot. Ha nincs elég időm, felhívom telefonon pl. a megfelelő APEH-osztályvezetőt (alább nem adom, mert ott nem intéznek semmi ilyent) és jelzem neki a problémát, megfelelő érvekkel alátámasztva. Sőt, ha van egy kis időm, még rövid levélben is megírom nekik ezt. Ám, ha az osztályvezetői szinten nem intézkednek, mint például a jelen, egyébként egyáltalán nem jelentéktelen ügyben, akkor részletesebb indoklással, hangoztatva – a megfelelő hatás elérése érdekében -, hogy a jobbítás szándéka vezérel levélben tárom a problémát - az APEH elnöke elé. Megjegyezve, hogy e probléma fennmaradása sem az APEH-nak, sem a jogot követni szándékozó adózónak nem érdeke. Ez a megoldás járt már eredménnyel. Pl. volt amikor ennek hatására módosították az ÁFA törvény egyes fogalmi meghatározásait. A jelen ügyben is beszéltem már az adóalany-nyilvántartási osztály illetékes vezetőjével, aki exkuzálta magát. Elismerte, hogy igazam van, és, hogy már többen is jelezték az ellentmondást - előtársaság esetén - az Art. valamint a TB.tv. és a 07T1041 adatbejelentés hibajelentése között. De a számítógéprendszerük okozza a hibát – magyarázkodott. Mondtam neki – a számítógép programozáshoz értvén -, nehogy már a program diktálja az embernek, hogy mi a helyes! Utasítani kell a programozót, hogy javítsa ki a hibás hibajelzést generáló programot! Vagy, ha nem hajlandó kijavítani, ki kell rúgni, esetleg az őt nem ellenőrző főnökével együtt. Hiszen, ha nem engedik a tényleges biztosítás kezdőidőpontjával bejelenteni pl a ET-i KN-től ténylegesen közreműködő tagot, akkor maga az APEH taszítja az embereket (minthogy ez valószínűen nem egyedi eset) szép számban a feketegazdaságba – ami nyilván jelentős kár az államnak és nekünk adófizetőknek is.


De az esetünkhöz hasonló fajsúlyú ügyekben már nem bízhatunk az alsó szintű vezetőkben. És idén ráadásul már bekeményítettek a bírságok mértékét illetően is. Ezért meg kell bátran írni a tapasztalt ellentmondásokat az APEH elnökének – hozzátéve, hogy természetesen a jobbítás szándéka vezérel bennünket. Mert sem az APEH-nak, sem az adózóknak nem jó, ha az APEH ott talál hibát ahol valójában nincs. Miért? Hát azért, mert – jó esetben – az adózónak is, meg az APEH-nak is „csak” komoly többletmunkát jelent a fölösleges oda-vissza javítgatás. Rossz esetben – ha nem tudunk egymással dűlőre jutni, elhúzódó hatósági, esetleg bírósági eljárásnak tesszük ki magunkat. Ez pedig, ha nyerünk is, idő, pénz és fáradtság – nyilván értelmetlenül. Ezt, ha lehet, el kell kerülni. Én abban bízom, hogy az APEH elnökének írott levelemmel nem pisilek magamra... Ellenben – úgy vélem - adok egy sanszot annak, hogy megkönnyítsük életünket.


Utószó:

Ez az „iromány” terjedelmes (9 A4 oldal). Viszont minden kérdéssel kapcsolatban jogi és egyéb tényekre hivatkozva, a választ így kellően megokolva-bizonyítva érvel, és magyarázatot igyekszik adni. A rövidítéseket is - kevés é

GIN
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:17 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: GIN » vas. jan. 06, 2008 12:06 am

 Egy nóvum:

Üdvözlet Mindenkinek!


Aki még nem látta volna:


Az Art. (2003. évi XCII. tv.) 16.§ 2008.01.01-től egy új, (9) bekezdéssel kiegészített és hatályba léptetett, „A bejelentés szabályai”része így alakul:

16. § (9) Az előtársaság a cégbejegyzési kérelme benyújtása napjáig tartó időszakában a (4) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségének papíralapon az adószám feltüntetése nélkül tesz eleget. Az előtársaság az adószám megszerzésétől számított nyolc napon belül - az adószámot és a korábban teljesített bejelentés adóhatósági iktatószámát is feltüntetve - ismételten bejelenti a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően az általa biztosítottként foglalkoztatott (4) bekezdés szerinti adatait.”

Ebből most már kétséget kizárva közvetlenül következik. 1.) az ET kezdőnapja (KN) nem lehet a bejegyzési kérelem benyújtásának napja, 2.) és, hogy a T1041-es foglalkoztatotti-tagi bejelentést és a megfelelő bevallásokat is (pl. 08A/M, stb.) is az ET-i KN-tól kezdődő időszakkal kell benyújtani, amennyiben alkalmazott vagy főfoglalkozású tag már akkor van a cégnél.

Tehát az APEH, sokak reklamációja nyomán, korrigáltatta az Art. 16.§-át e kérdést tekintve, és - vigyázat! - ezt 2008.01.01-től kötelező alkalmazni!

Ezek szerint, már biztos, hogy nem pisiltem magamra!

(Persze még a VN törvényi javítása hátra van – de ami késik az nem múlik!)

Üdv ApafyGIN
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:17 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: mara57 » kedd jan. 15, 2008 1:13 pm

Sziasztok!

Dagályos fejtegetést nem írok, csak saját tapasztalatomat.A Kft amelyet könyvelek 2007. dec.04-én írta alá a társasági szerződést, a cégbejegyzés napja 2007.dec.12.

Tegnap beküldtem a 0708-ast, előtársasági időszak dec.4.-dec11. ezt követő időszak dec.12-31. Ma jött a hibaüzenet, hogy nem jó, mert az előtársasági időszak vége a cégbejegyzés napja, és az azt követő időszak kezdete a cégbejegyzés napja || 1 nap.

Nem vitatkozom az APEH-el, inkább javítom, de a beszámolót is így kell küldjem, mert nem tudok kétféleképpen könyvelni.

üdv.

Mara

mara57
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:12 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: GIN » kedd jan. 15, 2008 4:23 pm

Szia Mara!

Nézd:#7 tothkornelia69: "Néhányszor már veséztük ezt a témát a fórumon, egyetértés akkor sem volt az időszakot illetően."#15 zspotorke: "….ahányan vagyunk és ahány APEH iroda van annyiféle válasz (van a) kérdésre….."#1 Babunak elfogadták, úgy, ahogy Te is beadtad.

Én a kérdésemet ezzel indokoltam: Nekem az APEH rendszeresen hibásnak jelzi a 07T1041-es adatszolgáltatást, illetve a 0608A/M-es - 0708A/M-es bevallást "rossz az előtársasági időszak megjelölése" indokkal. Ámde a 650-es és 29ELO, stb. bevallásokat ugyanazon cégekre nekem is elfogadták, úgy, ahogy Te is beadtad a 0728-ast! Ennek valószínű magyarázatára ld. #32 válaszomban "Elgondolkodtató furcsaságok: 1." alatt írottakat.

EZEK SZERINT VALAMELYIK APEH OSZTÁLY ÉS IGAZGATÓSÁG ROSSZÚL TESZI A DOLGÁT! NEM??

#7 tothkornelia69: "Az 2002/43. APEH iránymutatás második bekezdése szerint:
Az előtársasági lét a gazdasági társaság cégjegyzékbe való bejegyzésének napját megelőző napig (...) tart."

Mit írtam én a #32 válaszomban? "Mit ajánlok Nektek? Mi legyen a teendő, ha az APEH hibát lát ott is ahol nincs?" (Hogy ne csak okoskodjak?!) Ezt:

"Van aki azt mondja: “szél ellen próbálhatsz pisilni, de ...” minek? Én nem osztom ezt a nézetet. Akkor hogyan jártam ilyenkor el ilyen esetekben én? Először is: Én a jogszabályokon alapuló saját – de ellenőrzött - értelmezésem szerint [ld: válasz ad A)] adom meg minden bevallásban és adatbejelentésben az ET-i KN és VN adatát – megegyezően az ÚJGt. vonatkozó szabályaival. A RGt. hatálya alá eső bevallások esetén – természetesen a RGt. vonatkozó szabályai szerint (bár tudom van aki a RGt..-re való hivatkozást “érdektelennek” tartja, mert, hogy az szerinte már csak “történelem”). Ha erre az APEH hibát jelez – kijavítom “rosszra” (mily érdekes képzavar: rosszra javítani!) hogy ne büntethessenek. Innen viszont “papírom” van arról, hogy a – gyakran büntetéssel fenyegető - APEH akaratának tettem csak eleget, amikor kedvükre a jót rosszra változtattam. - Vigyék el ők a “balhét”, amikor rájönnek a tévedésükre, ne én"

De hát Te is pont ezt csináltad - és jól tetted! Miért? Azért, mert így nem mondhatják később, hogy Te hibáztál - és nem büntethetnek meg. Az eredetileg beküldöttről pedig soha az életbe nem fogják tudni bebizonyítni, hogy nekik van igazuk - mert az ő állításuk ütközik az új Gt. 17. § (1) bekezdésével: "…A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.” (Ellenőrizd le!) Következésképp: ha egy gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre., akkor ugyanazon a napon nem lehet egyszerre előtársaság is! Igaz?

Tehát az APEH járulékosai változatlanul tévednek, de nagyon! - Ők is csak emberek….! - Mellékesen nem sok idő telt még el a kérdésem feltevése óta - és, …hát Isten malmai lassan őrölnek (de biztosan!) Viszont, hogy azért történjen valami, a jövő héten megírom az APEH elnökének, vagy ha nem reagál, akkor a pénzügyminiszternek, hogy az APEH egyes részlegeiben milyen csúnyán félreértelmezik a Gt.-t, s ezzel nem akárki, hanem egy állami szerv kuszálja össze az adókönyvelést.

Végül: A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a "dagályos": "Fellengzős, zavaros, és erőltetett képekkel zsúfolt stílus(ú mű)." Szerintem azt nagyon helyesen teszed, ha ezt kerülöd. És azt is jól teszed, ha nem téveszted össze a terjedelmest a dagályossal, mert a kettő merőben különbözik. (Ld.: MÉKsz.)

(Ha netán közvetlenül személyesen kívánnál nekem írni itt megteheted: www.ginprofessional.hu .)

Üdv: Apafy

GIN
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:17 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: kovalkata » kedd jan. 15, 2008 4:33 pm

Szia Gin!

Szerintem felesleges ezen tovább rágódnunk, egységes álláspontra nem fogunk jutni. Ez hasonló, minthogy be kell-e küldeni még az OEP-nek a bejelentést alakuláskor. Sehol sem fogsz rá egyértelmű választ kapni. Ahányszor kérdés volt ez már a fórumon, mindig az volt rá a válasz, hogy eltérőek az álláspontok, de abból baj nem lehet, ha beküldjük.

Üdv. Kata

kovalkata
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:15 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: GIN » kedd jan. 15, 2008 6:43 pm

Kedves Kata!

 

Én a 2008.01.06-i #33 válaszommal a magam részéről, szándékom szerint, lezártam a témát. Aki előkaparta a gumicsontot az Mara volt (nem én), ma, 9 nappal az utolsó hozzászólás után. Feltehetően nem volt ideje áttekinteni a topikbeli hozzászólásokat. Ezért adta elő, amit már többen elmondtunk - magam a kérdésben is, s a válaszaimban is. De hadd mondja el, ami a szívét nyomja! Nem? Hisz voltaképp nincs közlési tilalom a lezárt kérdésekre nézve, ahogy a fórum szabályait ismerem. Mint láthatod a szövegből - udvariasságként - idéztem számára a hozzászólásokból, igyekezve megerősíteni abban, hogy ő nem cselekedett rosszul.

 

De ha Téged zavar a rágcsálásunk, akkor talán ne nézz bele e topikba. Vagy beszéld le a többieket az újabb hozzászólásokról. Én megígérem Nektek, hogy e témában most szólaltam meg utoljára, ugyanis ez ügyben már nincs mit mondanom - a #35-ben még, úgy gondolom, volt új hír.

 

Well. This is the end.

 

Üdv: Apafy

 

GIN
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:17 am

Melyik nap az előtársaság kezdő és végnapja? T1

HozzászólásSzerző: kovalkata » kedd jan. 15, 2008 7:41 pm

Kedves Gin!

Nem kell ilyen cinikusan felfogni amit írtam.

Semmiféle rossz szándék nem vezérelt, és abszolút nem zavar, ha egy kérdésen elrágcsálódik a társaság. Sőt! Mint mondtam vannak olyan témák, amik újból és újból előkerülnek, és újból és újból ki is vesézzük. Eszem ágában nincs lebeszélni a többieket, hogy bármihez is kedvük szerint hozzászóljanak.

Ha Te esetleg félreértetted amit írtam, elnézést. Biztos vagyok benne, hogy rajtad kívül senki más nem értette félre.

And this is the end, also.

üdv. Kata  

 

kovalkata
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:15 am

Előző

Vissza: Adatszolgáltatás

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 3 vendég

cron