Adófórum

Adózási és számviteli információk

ki nem fizetett számlák

EVA

ki nem fizetett számlák

HozzászólásSzerző: lederer » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy ha több számlát nem fizettek ki, mivel a cég felszámolás alá került és nincs rá fedezete, akkor nem tudom valahogy visszakapni a befizetett EVA-ját? Illetve felmondhatom azonnali hatállyal a könyvviteli szerződést, vagy köteles vagyok végigcsinálni az egészet ingyen? Köszi: Ági
lederer
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am

ki nem fizetett számlák

HozzászólásSzerző: kaloczy » pén. márc. 28, 2008 7:21 am

Szia!

Sajnos nem kaphatod vissza az EVÁ-t.

A múltkor a könyvvizsgálónk mondott egy jó ötletet a nem-fizetésre. Amennyiben a cég nem fizet, nem kapja meg a mérleget/főkönyvi kivonatot, stb, tehát azokat a dolgokat, melyek a Te munkád eredményei.

A számlákat, bankszámlakivonatokat visszakaphatja, de a könyvelés eredményét nem vagy köteles átadni, ha nem fizetett. Ő ezzel már pert is nyert, szintén felszámolás alá került céggel: a határidőre elkészült anyagot nem adta át, mert nem kapta meg az ellenértéket. A bíró Neki adott igazat.

Tehát a véleményem az, hogy készíts el mindent, de ne add ki, amíg nem fizet. Majd a felszámoló rákényszerül a kifizetésre.

Zsuzsa 

kaloczy
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

ki nem fizetett számlák

HozzászólásSzerző: andulka » pén. márc. 28, 2008 7:27 am

Majd a felszámoló rákényszerül a kifizetésre.

 

Egyetértek :) Hisz a felszámoló is a könyvelő által elkészített főkönyvből dolgozik, anélkül nem tudja megcsinálni a felszámolási időszak nyitómérlegét.

 

Andi

andulka
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:18 am

ki nem fizetett számlák

HozzászólásSzerző: lederer » pén. márc. 28, 2008 8:29 am

Köszönöm a válaszokat. Nem örülök, hogy az EVA-t nem kaphatom vissza. :(( Értem, hogy ne adjam oda a mérleget, stb, de mi van olyankor, ha még a bért se tudják kifizetni, nemhogy engem + APEH tartozása is van. Nincs valamilyen sorrend, hogy kit kell először kifizetni? És erről kinek van joga dönteni?
lederer
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am

ki nem fizetett számlák

HozzászólásSzerző: kaloczy » pén. márc. 28, 2008 8:48 am

Szia!

Van sorrend. Azt hiszem, a felszámolásról szóló törvényben. Nincs mérlegelési lehetőség.

Neked viszont nincs más adu a kezedben, minthogy nem adod át az elkészült anyagot. Oldja meg a felszámoló.

Zsuzsa 

kaloczy
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

ki nem fizetett számlák

HozzászólásSzerző: tothkornelia69 » pén. márc. 28, 2008 8:49 am

Szia!

A csődtörvény írja le ennek a módját, és sorrendjét:

57. § (1) A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:

a) a felszámolás (2) bekezdés szerinti költségei,

b) a felszámolás kezdő időpontja előtt vagyont terhelő zálogjoggal biztosított követelések a zálogtárgy értékének erejéig, figyelembe véve a 49/D. § (2) bekezdése alapján már kifizetett összeget is; ha a vagyont több zálogjog terheli, akkor a kielégítés sorrendjére a Ptk. 256. §-ának (1) bekezdése az irányadó,

c) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti,

d) a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő követelése,

e) a társadalombiztosítási tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj tartozások, az adók - kivéve a (2) bekezdés c) pontja szerinti adótartozásokat - és adók módjára behajtható köztartozások, a visszafizetendő állami támogatások, valamint a víz- és csatornadíjak,

f) egyéb követelések,

g) a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás,

h) azok a követelések, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársa, az adós többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezet, valamint az adós ingyenes szerződései alapján fennálló követelések, továbbá a gazdálkodó szervezet többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tagjának (részvényesének) azon követelései, amelyek a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét [49/D. § (5) bekezdés] követően keletkeztek.

(2) A felszámolási költségek a következők:

a) az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások - ideértve a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben, illetve a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat is, továbbá ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegű juttatásokat a felszámolás kezdő időpontja után fizették ki, az ezeket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is);

b) a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével, továbbá vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségek, ideértve a környezeti károsodások és terhek rendezésének költségeit, továbbá a 27/A. § (10) bekezdése szerint létesített polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat, valamint az adósnak azokat a hiteltartozásait, adó- és járulékfizetési (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is), kártérítési kötelezettségeit, amelyek a felszámolási eljárás kezdő időpontja utáni gazdasági tevékenységből keletkeztek, kivéve a nyereségből fizetendő adókat;

c) a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek;

d) az adóst terhelő, a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből kapott támogatás;

e) a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő költségek;

f) az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek;

g) a felszámoló - 49/D. § (1) bekezdés alapján nem érvényesített - díja [60. § (4) bek.], amely tartalmazza a felszámoló által nem a 27/A. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint létesített polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat is.

(3) A munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási költségként - ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább egy évvel megkötött kollektív szerződés, illetve munkaszerződés magasabb összeget nem állapít meg - a munkavégzés alóli felmentési időre jutó átlagkereset és a végkielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót a Munka Törvénykönyve 92. § (2) bekezdése és 93. § (3) bekezdése, illetve a 95. § alapján megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós vezető állású munkavállalói tekintetében kizárólag a Munka Törvénykönyvében megállapított összeg vehető figyelembe.

(4) Ha a vagyon a költség, a zálogjoggal, óvadékkal biztosított hitelezői követelések és valamennyi más tartozás kielégítésére nem elegendő, a költség és a biztosított hitelezők kielégítését követően először az (1) bekezdés c) majd d) pontja szerinti hitelezőket követeléseik arányában kell kielégíteni.

(5) Ha az (1) bekezdés e)-g) pontjában szereplő követelések kielégítésére nincs elegendő fedezet, az egyes csoportokba tartozó hitelezőket - először az e), az f), majd a g) pontban szereplőket - követeléseik arányában kell kielégíteni.

(6) Ha az (1) bekezdés e) pontjába tartozó hitelezők teljes kielégítésére nincs elegendő fedezet, a csoporton belül először a társadalombiztosítási tartozásokat kell kielégíteni teljes egészében, majd pedig a többi hitelezőt követeléseik arányában.

(7) A felszámoló által nyilvántartásba vett követelés engedményezése nem érinti a követelésnek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyét.

1991.XLIX.tv

Üdv:Nelly

tothkornelia69
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:15 am


Vissza: EVA

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég