Adófórum

Adózási és számviteli információk

Lízingelt Tgk ÁFA X

ÁFA

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: nagyne_karola » csüt. feb. 21, 2013 2:04 pm

Ez mulasztási birság.
"...a rögzitett mulasztás, azaz az ÁFA bevellás körében valótlan tartalmú nyilatkozat megtétele miatt az Art. 172 par. (2oe) bekezdése lapján az adózó terhére a bevallásban visszaigényelt adó összegének 5%-ig,de magánszemély adózó esetében legalább 2oo ezer forintig, más adózó esetében legalább 5oo ezer forintig terjedő mulasztási birság szabható ki. stb stb. stb.
nagyne_karola
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:18 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: palmika » csüt. feb. 21, 2013 2:48 pm

Módosítanom kell az álláspontom, a NAV-nak igaza van.

Régen az áfa tv 186 par 2-4 bek szabályozta, hogy nem igényelhető vissza a ki nem fizetett számla áfája. Itt volt egy pont, 4/a ami hivatkozza ,hogy a 10/a par alapján létrejött ügyletnél nem kell vizsgálni.

"10. § Termék értékesítésének minősül továbbá:

a) a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi;"

Ez az egész ma nincs az áfa tv,ben, hanem az art alapján igénylünk vissza. Ott meg már nincs a kivétel....
palmika
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: Szirony1 » csüt. feb. 21, 2013 3:24 pm

Palmika nem tudsz valami cikket vagy linket küldeni ami evvel a problémakörrel foglalkozik mert érdekelne valahogy nem tudom elhinni. Boccs a kételkedésemért.
Szirony1
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: palmika » csüt. feb. 21, 2013 3:58 pm

Ez alátámasztja a régi eljárást, ami ma már nincs az áfa tv-ben.
Azt nem értem, hogy eddig mért nem így hivatkozták ezt a témát.
Szerencsém volt, hogy nem vettek ki ellenőrzésre, mert nálam is volt 3. negyedévben zártvégű lízing.

számviteli levelek 3753 kérdés

" Kérdés: Partnerünk gépkocsi bérbeadásával foglalkozik, a gépkocsik beszerzését pénzügyi lízinggel finanszírozza. Az új Áfa-tv. 186. §-ának (2) bekezdése szerint az áfa visszaigénylése abban az esetben lehetséges, ha a termékértékesítés ellenértékét az adózó maradéktalanul teljesítette, kivéve a 186. § (4) bekezdése szerinti eseteket. Kérdésünk, hogy a 186. § (4) bekezdése alapján a pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszköz áfája visszaigényelhető-e?
Válasz:A kérdésből ugyan nem állapítható meg egyértelműen, hogy a konkrét esetben biztos tulajdonszerzéssel együtt járó pénzügyi lízingügyletről (a továbbiakban: zárt végű lízing) van-e szó, a felvázoltak azonban (különösen a bérbeadás ténye, illetve a "beszerzett tárgyi eszköz" fordulat) ezt sejtetik. Ha valóban ez az eset áll fenn, akkor a szóban forgó zárt végű lízingügylet olyan - az új Áfa-tv. 10. §-ának a) pontjában foglalt kritériumokat teljesítő - termékértékesítésnek minősül, amely után az adófizetési kötelezettség egy összegben - az ügylet tényállásszerű megvalósulásakor (a lízingtárgy [személygépkocsi] birtokba adásakor!) - keletkezik [Áfa-tv. 55. §-ának (1) bekezdése].

Az Áfa-tv. 186. §-a (2) bekezdésének értelmében az adott bevallási időszakban realizált negatív előjelű áfakülönbözet abszolút értékben vett összegét (a továbbiakban: negatív elszámolandó adó) az adóalany csökkenteni köteles minden olyan - áfa áthárításával együtt járó - beszerzésére jutó teljes inputáfaösszeggel, amelynek áfával növelt ellenértékét az Áfa-tv. 186. §-ának (1) bekezdésében említett esedékességig nem térítette meg maradéktalanul (visszaigénylésre tehát csak az így csökkentett negatív elszámolandó adóösszeg tekintetében jogosult).

Az imént említett megfizetettségi előírások azonban az Áfa-tv. 10. §-ának a) pontja szerinti ügyletekre csak akkor alkalmazhatók, ha a beszerző jogosulatlanul tartja vissza az ügylet ellenértéket, vagy annak bizonyos részét [Áfa-tv. 186. §-a (4) bekezdésének a) pontja]. Zárt végű lízing esetében jogosulatlan visszatartásról akkor beszélhetünk, ha a lízingbe vevő az egyes lízingdíjakat a rájuk vonatkozóan - a lízingbe adóval kötött szerződésben - megállapított egyes esedékességekig nem fizette meg.

A fenti adójogi megítélés a szóban forgó esetben azt eredményezi, hogy a személygépkocsit zárt végű lízing keretében beszerző adóalanynak az e beszerzésére jutó egyösszegű inputáfával nem kell csökkentenie az érintett bevallási időszakban realizált negatív elszámolandó adóját csak azért, mert a lízingügylet teljes ellenértékét - konkrétan a lízingfutamidő hátralévő részére vonatkozó lízingdíjakat - még nem fizette meg. Az adóalany azonban ezt jogszerűen csak úgy teheti meg, hogy az egyes lízingdíjakat a lízingszerződés szerinti esedékességi időpontokig egyébként megfizeti."
palmika
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: tothkornelia69 » csüt. feb. 21, 2013 6:09 pm

Az áfa tv korábbi rendelkezése sem azt mondta ki,hogy kifizetettnek minősül a 10.§ a pont szerint termékértékesítés, hanem azt, hogy a kifizetettség vizsgálata esetén ezt az ügyletet figyelmem kívül kell hagyni, ha az e §-ban (186. )meghatározott kritériumot teljesíti (ott meghatározott csökkentési kötelezettség csak a jogosulatlanul visszatartott összeg adótartalmával megegyező levonható előzetesen felszámított adóra terjed ki).

részlet ÁSZF-ből, a legtöbb szerz. iylenforma:
A lízingtárgy:
A lízingtárgy az a gépjármű melyet az xxxxx LEASING a Lízingbevevő részletes leírása alapján megvásárol az Eladótól/Szállítótól, a Lízingbevevő által megállapodott vagy jóváhagyott feltételek mellett, mely eszközt Lízingbevevő kiválasztja, és amely érdekeinek megfelel, és amelyet lízingdíj fizetése ellenében birtokol és használ.
1.11
Pénzügyi lízing:
Az a tevékenység, amelynek során a Lízingbeadó (xxxx LEAS
ING) ingatlan, vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő
megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő
határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő
könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő
a.) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, …..

Tehát a lízingbeadó számláz, a lízingbevevő a lízingbeadónak tartozik, akkor véleményem szerint nem lehet a számlát kifizetettnek nyilvánítani (hozzáértve, hogy a teljes lízingdíj nem került még kifizetésre), azaz a visszaigénylés 75 napon belül lehetséges.

Más lenne a helyzet, ha egy gk kereskedő számláz, és egy pénzintézettől hitelt igényelsz, a gk vételárát a pénzintézet a gk ker-nek utalja, na ekkor részedről megfizettnek tekintendő az ügylet.
Szerintem így kell nézni, ergo a nav eljárása véleményem szerint valószínű jogos, hozzáteszem azért, hogy a szerződést teljes mélységében nem ösmerem.

tothkornelia69
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:15 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: tothkornelia69 » csüt. feb. 21, 2013 6:19 pm

A nav-nak van egy lízinges kutyulmánya, de éppen a legizgatóbb kérdésre nem tér ki, igaz ugye hogy azóta a 186. § lényegesen változott, no de nem is említi a visszaigénylést.
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/lizing_080728.html
tothkornelia69
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:15 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: palmika » csüt. feb. 21, 2013 6:27 pm

Én is így gondolnám, de fentebb írta karola, hogy az eladó igazolása a kezében volt, hogy az értékesítési szla ki van egyenlíve, mégse fogadta el a NAV.
palmika
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:19 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: tothkornelia69 » csüt. feb. 21, 2013 6:42 pm

Palmika!
Főként Zsolt kérdésére írtam a választ általéánosságban, Karola hozzászólását valószínű felületesen olvastam, meg azért hozzáteszem, hogy a szerződést nem ismerjük, minden bizonnyal nem a szállítóval szemben áll fenn a tartozás, tehát ő nem nyilatkozott valótlanul, de a tényleges szerződést nem ismerve nem foglalnék állást a kérdésben.
tothkornelia69
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:15 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: Szirony1 » pén. feb. 22, 2013 8:18 am

Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat és a linkeket a határozatot megvárjuk és közzéteszem, azt hiszem fellebbezéssel élünk.
Szirony1
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Lízingelt Tgk ÁFA X

HozzászólásSzerző: Szirony1 » hétf. márc. 04, 2013 11:52 am

Sziasztok

Jegyzőkönyv röviden annyi hogy zárt végű pénzügyi lízingnél nem lehet kiegyenlített az utolsó kifizetésig hivatkozva az Art 37. §. (4a) pontja. és így nem nyilatkozhattunk hogy kiegyenlített minden számla és nem igényelhetjük 45 napra a visszajáró összeget. :(

Gondolkodunk hogy lehetne megtámadni de annyira nesze neked fogd meg jól hogy nincs fogás rajta szóval lehet benyeljük a békét :(

Köszönöm aki hozzászólt a kérédsemhez
Szirony1
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Előző

Vissza: ÁFA

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 2 vendég