Adófórum

Adózási és számviteli információk

Áfa - Saját rezsis beruházás

ÁFA

Áfa - Saját rezsis beruházás

HozzászólásSzerző: pseniko » szer. szept. 29, 2010 6:30 am

Értem mire szeretnél kilyukadni, és köszi a hivatkozásokat.

Úgy "döntöttem", hogy ez nem saját rezsis beruházás. Lehet, hogy csak én csináltam a bolhából elefántot, és problémát magamnak.   Egyértelműen sehol sem olvastam az igazam, de nem az adóalany állítja elő az új eszközt, hanem egy külső kivitelező (anyaggal, alvállalkozóval, mindennel együtt  számlázza az építést) és mi csak kis rész aktivált saját teljesítményt adunk hozzá.

Enci

pseniko
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

Áfa - Saját rezsis beruházás

HozzászólásSzerző: madora100 » szer. szept. 29, 2010 10:44 am

Enikő!

Bemásolok egy kérdés-feleletet a számviteli levelekből. Analóg eset a Tiéddel, talán segít az anyag.

2471. Vállalkozásba adott vagy saját vállalkozásban végzett beruházás

Kérdés: Ugyanazon beruházást lehet-e két részre bontani, lehet-e saját és idegen kivitelezésű? Mi dönti el, hogy saját vállalkozásban végzett vagy vállalkozásba adott (idegen kivitelezésű) a beruházás? A lebonyolító helyzete vagy a tényleges munkavégzés? Ha egy beruházás egy részét a társaság végzi saját dolgozóival, anyagaival, de egy nagyobb szakértelmet kívánó részt anyaggal, munkadíjjal külső cég vállalja el, akkor ez teljes egészében saját vállalkozásban végzett, vagy megoszlik saját és idegen részre? Saját erővel nem vesznek részt a beruházásban, a vállalkozókkal én kötöm a szerződést anyaggal és munkadíjjal, vagy csak a vállalkozói díjra, a beruházáshoz én szerzem be az anyagot. Ez milyen beruházás? És milyen beruházás akkor, ha generálkivitelezésre szerződök?
(A kérdéshez tartozó tárgyszavak: beruházás, saját beruházás, beruházás vállalkozásban)

A kérdésben leírtak számos esetben felmerülnek. ASzámviteli Levelek 117. számában a 2402. számú kérdésre adott válaszban foglalkoztunk a saját vállalkozásban végzett beruházás elszámolásával. A kérdések egy részére részben ott már válaszoltunk, azokra a jelen válaszban csak utalunk.

Egyik ilyen, a kérdések megválaszolása szempontjából lényeges téma: a saját vállalkozásban végzett beruházás fogalma, amelyre a 2402. számú kérdés választ ad. A fogalomnak a gyakorlatban való alkalmazása azonban számos problémát vet fel.

Például ilyen probléma az, lehet-e ugyanazon beruházás részben saját vállalkozásban végzett, részben vállalkozásba adott (külső vállalkozók által végzett), vagy csak saját vállalkozásban végzett, illetve vállalkozásba adott lehet? A kérdésre azonban nem lehet sem igennel, sem nemmel válaszolni.

Főszabálynak azt kell tekinteni, hogy a saját vagy bérelt munkaeszközökkel, saját dolgozókkal, a beruházó által beszerzett anyaggal végzett beruházást, továbbá az Szt. 51. §-a (3) bekezdésében a külső vállalkozónak biztosított anyagokat, saját termékeket, nyújtott szolgáltatásokat saját vállalkozásban végzett beruházásként kell elszámolni. A külső vállalkozó által végzett beruházási tevékenységet annak függvényében kell vállalkozásba adott beruházásként, illetve saját vállalkozásban végzett beruházáshoz igénybe vett szolgáltatásként kimutatni, hogy az az egész beruházás szempontjából meghatározó, vagy csak a saját kapacitás kiegészítését jelenti.

A leírtakból következik, hogy ugyanazon beruházás - számviteli elszámolási szempontból - lehet részben saját vállalkozásban végzett, és részben külső vállalkozók által végzett beruházás is. Ezt egyrészt a tényleges munkavégzés, másrészt az Szt. 51. §-ában foglaltak alapján kell eldönteni azzal, hogy a külső vállalkozók által végzett munkákat - a fentiek figyelembevételével - lehet a saját vállalkozásban végzett beruházás részének tekinteni, de a saját vállalkozásban végzett beruházásnak minősülő munkákat nem lehet a külső vállalkozók által végzett beruházás részének minősíteni.

A kérdésben leírt esetekre - az előbbiekből következően - a válasz:

Ha a beruházás egy részét a társaság végzi saját dolgozóival, saját vagy bérelt munkaeszközeivel, a társaság által beszerzett anyaggal, akkor a beruházás ezen része saját vállalkozásban végzett beruházásnak minősül. Ha a beruházás nagyobb szakértelmet kívánó részének elvégzésével külső vállalkozót bíznak meg, a külső vállalkozó által elvégzett munkák számlázott értékét (anyaggal növelt vállalkozói díjat) mint vállalatba adott beruházást kell elszámolni.

Ha a beruházó társaság nem vesz részt a beruházásban, csupán a vállalkozási szerződéseket köti meg (a beruházás lebonyolítását, ellenőrzését is másra bízza), akkor a vállalkozók által számlázott összegeket a vállalkozásba adott beruházás szabályai szerint kell elszámolni, azaz teljességében vállalkozásba adott beruházásnak minősül.

Abban az esetben azonban, ha az előbbi, vállalkozási szerződés alapján elvégzett beruházási munkák lebonyolítását, ellenőrzését a beruházó társaság végzi, vagy a külső vállalkozók bármelyike részére a beruházáshoz szükséges anyagot a beruházó szerzi be, akkor a beruházás lebonyolításának, ellenőrzésének közvetlen önköltsége, továbbá a beruházáshoz szükséges, a külső vállalkozók által beépített anyagok bekerülési értéke saját vállalkozásban végzett beruházás szabályai alapján számolandó el.

Ha a beruházó generálkivitelezésre szerződik, akkor feltételezhető, hogy a beruházó társaság nem végez semmilyen beruházási munkának minősülő tevékenységet, nem biztosít a vállalkozóknak anyagot, saját termelésű készletet, nem nyújt semmilyen szolgáltatást, és így a generálvállalkozó által számlázott valamennyi tételt mint vállalkozásban végzett beruházást számol el.

 

madora100
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am

Áfa - Saját rezsis beruházás

HozzászólásSzerző: pseniko » hétf. okt. 18, 2010 10:20 am

Kaptam 2 választ a kérdésemre.   I. APEH állásfoglalás

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz címzett e-mailben feltett kérdéseire az adózás rendjérol szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (5) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint ellenérték fejében végzett termékértékesítésnek minosül az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elo.
Saját vállalkozásban megvalósított beruházás fogalmát nem a számviteli törvény, hanem a régi áfa tv. fogalmazta meg. E szerint saját vállalkozásban végzett beruházás a tárgyi eszköz létesítése saját eloállítás útján, de nem tartozik ebbe a körbe a meglevo tárgyi eszköz bovítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggo munka.
Mivel az áfa vonatkozásában csak a tárgyi eszköz saját eloállítású létesítése saját rezsis beruházás, mely után áfá-t kell fizetni, mindenképpen szükséges tisztázni, hogy mi minosül saját eloállításnak. A saját eloállítás azt jelenti, hogy a beruházó maga is közremuködik, tehát az új eszköz létesítésével kapcsolatosan saját teljesítményértéket ? a vonatkozó számviteli eloírások szerint ?elszámol.
Saját teljesítmény értéket lehet elszámolnia következok után, így e teljesítményeket az eloállítási költség részének kell tekinteni:
- saját vagy bérelt munkaeszközzel, saját munkavállalóval végzett munkák önköltségét
- készen vásárolt anyagok, alkatrészek, tartozékok és ezek saját dolgozóval való összeszerelésének értékét,
- ha idegen kivitelezo is közremuködik, úgy annak munkadíját, valamint a
- neki átadott anyagok, eszközök értékét.
- Saját vállalkozásban végzett beruházásnak minosül az is, amikor az idegen vállalkozóval végeztetett beruházáshoz a beruházó biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges vásárolt anyagokat, saját eloállítású termékeket és szolgáltatásokat, gépeket, illetve az is, amikor a beruházó a tárgyi eszköz beszerzésekor elvégzi a szállítási és rakodási, az alapozási-szerelési, a próbaüzemeltetési munkákat.
 Fentiekbol következoen a saját beruházás része a beruházásban közremuködo idegen vállalkozó által leszámlázott teljesítményérték is. Saját vállalkozásban megvalósított beruházásként kezelendo tulajdonképpen az is, ha a tárgyi eszköz létesítése során a beruházó minden munkát külso kivitelezovel végeztet el, és saját közremuködése abban merül ki, hogy a beruházáshoz szükséges anyagokat biztosítja a kivitelezo számára.

Összefoglalva foszabálynak azt kell tekinteni, hogy a saját vagy bérelt munkaeszközökkel, saját dolgozókkal, a beruházó által beszerzett anyaggal végzett beruházást, továbbá a számviteli törvény 51. §-ának (3) bekezdésében a külso vállalkozónak biztosított anyagokat, saját termékeket, nyújtott szolgáltatásokat saját vállalkozásba végzett beruházásként kell elszámolni.

Az Áfa tv. 134. § (1) bekezdése alapján a 11. § (2) bekezdésének a) pontjában említett esetben az adóalanyt megilleti a tárgyi eszköz eloállításához felhasznált terméket, igénybe vett szolgáltatást terhelo elozetesen felszámított adó levonásának joga akkor is, ha az egyébként részben vagy egészben nem illetné meg. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján az adólevonási jog gyakorlásának egyéb sérelme nélkül, az (1) bekezdés szerinti levonási jog legkorábban a vállalkozáson belül végzett saját beruházás eredményeként eloállított tárgyi eszköz rendeltetésszeru használatba vételekor keletkezik.
Abban az esetben, ha kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységet fog szolgálni a beruházás, akkor a beszerzések áfája a beruházás folyamatában levonható, függetlenül attól, hogy az eszköz rendeltetésszeru használatba vétele mikor történik meg. Amennyiben viszont akárcsak részben is adólevonásra nem jogosító tevékenységet fog szolgálni a beruházás, úgy az Áfa tv. 134. §-ának értelmében a beruházás folyamatában felmerült elozetesen felszámított áfa tekintetében az adólevonási jog legkorábban abban az adómegállapítási idoszakban érvényesítheto, amelyben az eszköz rendeltetésszeru használatba vétele megtörténik.

A tájékoztatást a beadványban írt információk és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével adtam meg.

Tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992.(XI.17.) számú határozatában rögzítettekkel összhangban ez a tájékoztatás egy szakmai vélemény, kötelezo erovel nem bír, erre bíróság vagy más hatóság elott megalapozottan hivatkozni nem lehet.

Tisztelettel:

APEH Nyugat-dunántúli Regionális Foigazgatóság

pseniko
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

Áfa - Saját rezsis beruházás

HozzászólásSzerző: pseniko » hétf. okt. 18, 2010 10:22 am

II. Egy szakértő válasza

 

Saját vállalkozásban végzett beruházásnál a beruházó saját vagy bérelt munkaeszközeivel, saját dolgozóival (munkavállalóival, tagjaival), a beruházó által beszerzett anyagok beépítésével, felhasználásával, saját célra (a beruházó céljaira) valósítja meg, végzi el a beruházási munkákat. Egy építmény, épület, gép és technológiai berendezés, műszer, felszerelési tárgy előállítását akkor is saját vállalkozásban végzett beruházásnak kell tekinteni az összeszerelés után, ha a beruházó valamennyi alkatrészt és tartozékot készen szerezte be, az összeszerelést azonban saját dolgozókkal végezteti el.

A saját vállalkozásban végzett beruházás a beruházási folyamat minden eleméhez (a tervezéshez, az előállításhoz, a lebonyolításhoz, a műszaki ellenőrzéshez stb.) kapcsolódhat.

Saját vállalkozásban végzett beruházásnak minősül - elszámolási szempontból - az is, amikor az idegen (más) vállalkozóval végeztetett beruházáshoz a beruházó - térítés nélkül - biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges vásárolt anyagokat, saját előállítású termékeket és szolgáltatásokat, gépeket, illetve az is, amikor a társaság a tárgyi eszköz beszerzésekor elvégzi a szállítási és rakodási, az alapozási-szerelési, a próbaüzemeltetési munkákat.


Áfa: Saját rezsis beruházás tekintetében is megilleti az adóalanyt a levonási jog, ugyanakkor a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor (aktiváláskor) adófizetési kötelezettség terheli, melyet ha nincs törvényi tiltás / alanyi vagy tárgyi/ a beruházásra, akkor le is tudja vonni abban az időszakban.


Most nincs igazából a 2007 évi Áfa-törvényben saját rezsis beruházás fogalom.

Itt több dologból tudunk kiindulni. Egyrészt azt mondja az Áfa-törvény 11. §-a, hogy termékértékesítés

tárgyi eszköz előállításra, illetve termékértékesítés, amikor az adóalany tárgyi eszközt állít

elő. Ebből az következik, hogy saját rezsis beruházás számviteli fogalma szűkül azzal,

mint amivel korábban is, csak akkor konkrét értelmező rendelkezésben volt benne, hogy

csak az új előállítások tartoznak ide, a már meglévő tárgyi eszközön végzett beruházások

nem tartoznak ide, mivel azok nem új előállítások. Tehát ennyiben behatároltabb, viszont

az, hogy mi minősül saját rezsisnek, tehát saját vállalkozásos beruházásnak, erre viszont a

számvitelhez kell nyúlni.


Erre lehet azt a régi, még ősidőkben meghozott, még az Áfa- törvény régi 48. §-a alapján a visszaigénylési jog megnyíltára azt az állásfoglalást, ami a

Számviteli Főosztály irománya volt, ami pedig taglalja, hogy mit is tekint a számvitel saját

beruházásnak. Valami olyasmi, hogy mindaz, amire új teljesítményértéket számolnak el,

és saját rezsis beruházásnak minősül még az is, ha a beruházó semmilyen munkát nem

végez, de ő adja az anyagot.


 


A bevallásban hol kell szerepeltetni?


Amikor előállítódik, akkor fizetendő adó az általános 25%-os sorba, a hozzá kapcsolódó

beszerzések áfáját, amikor előállítom, azt amennyiben kizárólag adóköteles célokat fog

szolgálni a beruházás, akkor folyamatában a bevallásban szerepeltethetem felmerüléskor.

Viszont, ha nem kizárólag adóköteles célokat fog szolgálni a saját rezsis beruházás, akkor

viszont folyamatában nem szerepeltethetem, hanem gyűjtögetni kell magamnak, és a

beszerzési áfát csak abban a bevallásban szerepeltethetem egy összegben, amikor a

beruházás utáni fizetendő adót elszámolom. Aztán ezt a beruházás utáni fizetendő adót

olyan arányban vonhatom le, amilyen arányban adóköteleshez fogom használni. Ha teljes

egészében, akkor teljes egészében levonható adóként szerepeltetem. Ez a beruházásra

vonatkozó harmadik tétel. Ha meg csak részben, akkor pedig az arányosítás szabályai

szerint abban a részben.


pseniko
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

Áfa - Saját rezsis beruházás

HozzászólásSzerző: pseniko » hétf. okt. 18, 2010 10:33 am

Konkrét választ sehol sem kaptam.

Van egy 400 milliós építési beruházás, ehhez jön 2 millió saját ráaktivált költség ami egy ember bére és járulka, aki adminisztrációs feladatokat látott el semmi más, mindent a építő hozott.

Ez akkor mi???????   Enci

(Eddig minden fordított áfá-t bevallottunk, befizettünk és a támogatóval is elszámoltuk, mivel 95%-ban támogatott az építkezés. Most ciki lenne minden áfa bevallást önellenőrizni, visszakérni az áfákat, hogy később tudjam befizeni, mivel mentes tevékenységhez fogjuk használni.)

pseniko
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

Előző

Vissza: ÁFA

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron