Adófórum

Adózási és számviteli információk

Illeték és mulasztási birsága

Ellenőrzés

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: HANGA » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

 

Az  Adás-vételi szerződést tulajdonjog fenntartással kötötték februárban. Ekkor a vevő  1 millió Ft előleget fizetett,  a  szerződésbe foglalták, hogy a vételár többi része 9 millió Ft májusban esedékes, és ha a vevő fizet, akkor lesz az ingatlan (lakóház) tulajdonosa és  kezdeményezheti az átírást. Ez azért történt így mert vevő pályázati pénzből: támogatás és hitel tudta kifizetni. A pályázat elbírálása májusra volt esedékes. Ha egyébként vevő nem nyeri meg a pályázatot eláll a vételi szándékétól is.

Szerencséje volt vevőnek megkapta  a pályázott hitelt  így májusban kifizette az eladót és az adás-vételi szerződést másnap, májusban benyújtották a Földhivatalhoz átírásra illetve az APEH-hez illeték kiszabásra.  Ekkor jött a megdöbbenés az APEH illeték osztálya az illetékkel együtt 100 ezer Ft mulasztási bírságot is  kiszabott, indokolva, hogy már februárban azaz  adásvételi szerződés keltétől számított 15 napon belül kellett  volna  bejelenteni a  vagyonszerzési illetékre.  Indoklásában semmi mást nem  vett figyelembe csak a szerződés dátumát,  a tulajdonjog fenntartási kikötést nem.

Kérdés: jogos-e a  mulasztási  birság kiszabás.. Történt-e mulasztás?

Adózó,  vevő álláspontja szerint  nem  hiszen a vételár teljes kiegyenlítésekor,  azaz május léphetett birtokba, lett  tulajdonos, addig  csak elővételi szerződése volt. A  szerződés tartalmából az  derül ki, hogy a vagyonszerzés időpontja május, amikor a vételár többi része kifizetésre került. Márpedig a vagyonszerzési illeték a vagyonszerzés időpontjához kötődik, legalábbis ezt olvastuk ki az illeték törvényből.

 

 

HANGA
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: madora100 » kedd aug. 18, 2009 10:48 am

Ingatlan szerzésének bejelentése

Az illetékes földhivatalhoz kell bejelenteni az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését és megszűnését. Ezt a bejelentést az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel együtt kell benyújtani, a bejelentéshez csatolni kell a szerződést is. A bejelentést a vagyonszerzőnek kell benyújtania, a szerződés megkötésétől számítva 30 napon belül .

Az iratokat a földhivatal nyolc napon belül továbbítja az APEH-hoz. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően az illetékhivatal megkapja a tulajdonjog vagy vagyoni értékű jog bejegyzéséről, törléséről szóló, netán a bejegyzési kérelmet elutasító földhivatali határozatot is. Ez az eljárás független attól, hogy a vagyonszerzés illetékköteles vagy illetékmentes.

Tehát a bejelentésnek meg kellett történnie a szerződés megkötését követő 3o napon belül. A tulajdonjog fenntartást széljegyzetként jegyzi be  földhivatal. S ha véglegessé válik az ügylet, akkor fogják az új tulajdonos nevére átírni az ingatlant azzal, hogy a széljegyzetet törlik.

madora100
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: nagy.andrea2 » kedd aug. 18, 2009 11:08 am

Szia!

 

Egyetértek madorával, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kellett volna bejelenteni. A megszerzés időpontjának az a nap számít, amikor a Földhivatalba beért a szerződés, függetlenül attól, hogy a tulajdonbavétel megtörtént-e vagy sem.

Mivel az ingatlan átruházásához mindenképpen ügyvéd közreműködése szükséges, ezért szerintem át lehetne rá hárítani a mulasztási bírságot is...

 

Üdv. Andi

nagy.andrea2
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: melcsi62 » kedd aug. 18, 2009 11:15 am

Szia!  Nekem nem egészen egyértelmű a kérdés, mert tulajdonjog fenntartásról írsz, aztán arról, hogy a birtokbaadás is csak a tulajdonjog átadásakor történhet meg.. és azt írod, hogy adás-vételi szerződés tulajdonjog fenntartással..

 Attól, hogy a tulajdonjog csak a teljes vételár kifizetésének igazolásával kerülhet Földhivatali bejegyzésre...(tulajdonjog fenntartás a teljes kifizetésig)   az önmagában nem jelenti azt, hogy a birtokbaadás ezt nem előzte meg..     

 "Én" (a cég, ahol dolgozok) tavaly december végén adtam el ingatlant tulajdonjog fenntartással a teljes kifizetettségig fenntartva azt, de a birtokbaadás az még decemberben megtörtént és a vevővel 2009. januárban az illetéket ki is vetették.. amit az azóta be is fizetett.  

Tehát a szerződést kellene megnézni... 

Beteszem neked az illetéktörvény bizonyos vonatkozó részeit, :

Az illetékkötelezettség keletkezése
(3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség
a) a szerződés megkötése napján,
b) árverési vétel esetében az árverés napján,
c) ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedése napján,
d) az a)-c) pontban nem említett esetekben a vagyonszerzéskor
keletkezik.
(6) A felfüggesztő vagy bontó feltételtől, illetőleg a kezdő határidő bekövetkezésétől függő szerződés esetén a vagyonszerzési illetékkötelezettség a szerződés hatályának beálltakor keletkezik.


Az illetékelőleg

 77/A. § (1) Ingatlan tulajdonjogának, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső szerzése után a fizetésre kötelezett a bejelentett érték alapulvételével illetékelőleget köteles fizetni. Ha a törvény külön szabályt nem állapít meg, az illetékelőlegre a vagyonszerzési illetékekre vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az illetékelőleg fizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja.


(4) Az illetékelőleget a vagyonszerző előzetesen még az azt kiszabó határozat meghozatala előtt, a bejelentett érték és az adott vagyonszerzésre irányadó mérték figyelembevételével, az illetékes állami adóhatóságnál - amennyiben erre az állami adóhatóság lehetőséget biztosít - készpénzben vagy az állami adóhatóság illetékbeszedési számlája javára befizetheti. A készpénzbefizetési mód esetén a befizetéssel egyidejűleg be kell mutatni a jogügyletről kiállított - az ingatlanügyi hatóság érkeztető bélyegzőjével ellátott - okiratot. Az illetékbevételi számla javára történő befizetés esetén az említett okiratot és a befizetési bizonylatot az igazolás kérésekor kell bemutatni az állami adóhatóságnál. Az állami adóhatóság az illetékelőleg befizetéséről szóló igazolást a készpénz átvételét követően, illetve a befizetett összegnek a számlára való beérkezését követően haladéktalanul kiadja.
Az ajándék és a visszterhes vagyonszerzés bejelentése


91. § (1) Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését (megszüntetését) az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt tartalmazó szerződés (okirat) benyújtásával. Az illetékkiszabás célját szolgáló bejelentést az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel kell teljesíteni. Ha az illeték fizetésére kötelezett a kérelmet a külön jogszabályban meghatározott 30 napon túl nyújtja be, illetve bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy hiányosan teljesíti, e törvény 82. §-ában említett mulasztási bírság megfizetésére kötelezhető.


92. § (1) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés végett benyújtott szerződés (okirat) iktatószámmal ellátott és hitelesített másolatát az illetékkiszabáshoz szükséges és rendelkezésre álló egyéb iratokkal - ideértve a 26. § (9) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot is - együtt az érkezését követő nyolc napon belül kísérőjegyzékkel továbbítja az állami adóhatósághoz. A kísérőjegyzék átadása történhet számítógépes adathordozón is.


(2) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően a tulajdonjog, illetve vagyoni értékű jog bejegyzéséről, törléséről szóló, illetve a bejegyzési kérelmet elutasító határozatát megküldi az állami adóhatóságnak. A határozathoz csatolja az illetékkiszabáshoz szükséges olyan iratokat, melyek az (1) bekezdésben meghatározott időpontban még nem álltak rendelkezésére.


(3) Az ingatlanügyi hatóság (1)-(2) bekezdésben említett kötelezettsége független attól, hogy a vagyonszerzés illetékköteles vagy illetékmentes.
  
 -----------------

Ha valóban adás-vételi szerződés íródott, akkor a Ti, vagy az ügyvédetek részéről valószínűleg ezek szerint ott áll fenn a mulasztás, hogy a szerződéskötést követő 30 napon belül nem ment be az "ingatlanügyi hatósághoz".... de a szerződés tartalmát ismerve, Ti tudjátok eldönteni, hogy ez a szerződés, akkor milyen szerződés is volt..

Üdv.
melcsi62
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:16 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: madora100 » kedd aug. 18, 2009 11:22 am

Hanga előszerződésről ír. Az előszerződést is be kell adni a Földhivatalhoz. S mint írtam, széljegyzetként rákerül a tulajdoni lapra. Itt az a probléma, hogy a szerződés/vagy előszerződés nem került határidőben benyújtásra. A bírság kivetése ezért jogos.
madora100
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: melcsi62 » kedd aug. 18, 2009 12:02 pm

Szia! Az előszerződést is nyilván be kell adni...   de Hanga ezt írjta:

"Az  Adás-vételi szerződést tulajdonjog fenntartással kötötték februárban. "

aztán: ....." így májusban kifizette az eladót és az adás-vételi szerződést másnap, májusban benyújtották a Földhivatalhoz átírásra"

aztán pedig: "addig  csak elővételi szerződése volt".

Üdv.

melcsi62
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:16 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: madora100 » kedd aug. 18, 2009 12:16 pm

Melcsi!

Azért írtam, hogy az előszerződést is be kellett volna adni. Tehát már itt helytelenül jártak el a benyújtás elmulasztása miatt. Az előszerződést, majd a szerződést is be kellett volna nyújtani a megkötéstől számított 3o napon belül. Mivel ez nem történt meg, jogos a kivetett bírság.

madora100
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: HANGA » kedd aug. 18, 2009 12:44 pm

Természetesen a szerződést ügyvéd írta és  közreműködött a lebonyolításbán. Az  ügyvéd  döntötte el mikor és milyen irat hova lesz beadva. Az illető ügyvédet az eladók kérték fel nem a vevő.  Az eladók többen vannak és nem engedték februárban a szerződést beküldeni a Földhivatalba, hiszen ha a vevő a pályázati pénzt nem kapja meg akkor,  akkor az eladók sem  tudnak eladni, és a vételár előleget  sem kell visszaadniuk.  Az ügy  szempontjából lényegtelen, de örökség eladásról van szó, az eladók a közelmúltban örököltek.

A  kérdésem utáni mondatok az ügyvéd gondolatmenetét tartalmazzák.   Ezzel tudott azonosulni a vevő  is.

Ha lényeges a vevő nem kapott kulcsokat májusig a vételár teljes kiegyenlitéséig, nem vette birtokba az ingatlant, átépitési, üzletkialakitási terve volt vele. Május után tudta  csak terveztetni és a munkálatokat elkezdeni. 

HANGA
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: madora100 » kedd aug. 18, 2009 1:37 pm

Az ügy szempontjából ez lényegtelen. Ha kötöttek előszerződést, akkor már azt is be kellett volna adni. Ha utólag mégsem jött volna létre az adás-vétel, akkor a befizetett illeték előleg visszakérhető vált volna. Azért az ügyvéd is ludas ezügyben. Hogy nem tudott addig a majdani vevő munkálatokat végezni? Ezt is a szerződésben kellett volna rendezni. Elkezdhette volna a munkálatokat, ha abba az eladó hozzájárul. Rendelkezni kellett volna az addig elvégzett munka elszámolásáról, ha esetleg az ügylet utóbb meghiusul. Szóval sok a ha...és a kellett volna. Próbáljatok a szerződést kötő ügyvéddel konzultálni, hátha lesz valami használható javaslata.
madora100
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:11 am

Illeték és mulasztási birsága

HozzászólásSzerző: HANGA » kedd aug. 18, 2009 2:06 pm

Megfellebbezte a mulasztási bírság határozatot. Azt tanácsolja,  hogy  várjuk addig amíg  a fellebbezést  elbírálják, még utána is lehet méltányosságból a bírság törlését kérni.
HANGA
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Következő

Vissza: Ellenőrzés

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron