Adófórum

Adózási és számviteli információk

non-profit Kft ügyvezetője

Tb, munkaügy, bérterhek

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: rjulcsi » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

Sziasztok!

Segítségre van szükségem az alábbi kérdésekben:

1. Adott egy kiemelten közhasznú non-profit Kft. Az ügyvezetője kieg.tev. egyéni vállalkozóként számlát ad az ügyvezetői munkájáról. A kft. tehát megbízási szerződést köt vele. Mivel kieg.tev. ev, ezért a megbízási díjból vonja az szja-t, 9,5 %-ot, és még mit? A 4350.-Ft-os eü.szolg.járulékot ki fizeti meg? A Kft, vagy az ügyvezető az egyéni vállalkozásában? Tételes eho nincs, mivel van máshol főállása is.

A Kft-nek be kell jelentenie a T1041-esen, ugye?

2. A Kft. most alakult, 07.08-án jegyezték be. Én elküldtem a T180-ast az APEH-nak, a T201T-st még nem, arra várok, hogy elektronikusan is el tudjam küldeni. Jó ez így?

3. A Kft. könyvvizsgálójával tényleg a Kft alakulásától számított 30 napon belül kell megbízási szerződést kötni?

 

Köszönöm szépen előre is.

Julcsi

rjulcsi
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:23 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: gyorkosolga » szomb. aug. 01, 2009 6:04 pm

.

gyorkosolga
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:12 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: nagy.andrea2 » szomb. aug. 01, 2009 6:35 pm

Sziasztok!

 

Mivel egyéni vállalkozóként ad számlát, ezért szerintem nem kell vizsgálni azt, hogy biztosítottnak minősül-e vagy sem.

A számla ellenértékét ki kell fizetni és kész. Jelenteni sehová sem kell.

 

nagy.andrea2
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: melcsi62 » szomb. aug. 01, 2009 9:29 pm

Sziasztok! JAVITSATOK ki, ha félreértésben vagyok és rosszul gondolom!      De nekem az, hogy egy KFT-ben ügyvezetővé választott személy az, mint egyéni vállalkozó számlázza a választott tisztségviselői (ügyvezetői) díjat-- nem igazán jön be. 

Ilyen alapon akkor, ahol meg az ügyvezetőnek van mondjuk egy saját KFT-je, vagy Bt-je, ott akkor a KFT, vagy Bt. számlázhatja az ügyvezetői díjat? De ha az a másik Bt, vagy KFT számlázza, akkor az azt jelenti, hogy az a Bt.,vagy KFT látja el az ügyvezetést.  Ha ez lehetséges, akkor ha egy egyéni vállalkozó számláz a foglalkoztatónak, akkor azt nem lehetne vizsgálgatni, hogy már pedig az munkaviszony valójában, és hiába van a válallkozó és a foglalkoztató között szerződés, az bizony színlelt szerződés. 

A Gt-ből:

22. § (1) Vezető tisztségviselő - a közkereseti és a betéti társaság kivételével - csak természetes személy lehet. A vezető tisztségviselő a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.


(2) A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel -
a) a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy
b) a munkaviszonyra irányadó szabályokat
kell alkalmazni.

-------------------------------  Szerintem az ügyvezető az ügyvezető feladatokat nem láthatja el egyéni vállalkozói tevékenységként.   Az egyéni vállalkozás az önálló tevékenység, a vezető tisztségviselő (ügyvezető) természetes személyként pedig nem önálló tevékenység. 

Másrészt jogviszonyt tekintve a jogok és kötelezettségek, vagy a Ptk. megbízás szabályai szerinti jogviszony, vagy munkaviszony,  és egyébként alapesetben nincs teljes saját vagyoni felelőssége...

Az egyéni vállalkozásról szóló tv. szerint: 

2. § (1) E törvény alkalmazásában egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy - a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben - külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. E törvény alkalmazásában gazdasági tevékenység az üzletszerűen - ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen - folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység.


11. § (1) Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel.
  
 

Ha egy Kft és egy egyéni vállalkozó áll üzleti kapcsolatban, akkor ott a szerződésnek a KFT és az ev. között kell létrejönni, az ev. valamilyen önálló tevékenység végzését vállalja.  A KFT-nek a természetes személyként vezetőtisztségviselői feladatok végzése, az szerintem nem vállalkozói tevékenység.

Ha "falból" más munkára köt szerződést a KFT és az ev., tehát nem a vezető tisztségviselői feladataokra, akkor:  mivel a Kft-nek az az ügyvezetője, aki egyben maga az egyéni vállalkozó is, akivel az ügyvezető szerződést köt a KFT nevében, hát eléggé bizar, de legalább is mindenképpen a taggyűlés jóváhagyása kellhet hozzá...


(2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
  
 .................................................

Könyvvizsgálattal kapcsolatban:

(3) A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

--------------------


Az, hogy be kell-e jelenteni az ügyvezetőt biztosítottként, aki nem munkaviszonyban ügyvezető.. az attól függ, hogy a díjazása mennyi..  Olga leírta.. Ha a díjazása alapján biztosítottá válik a KFT-ben, attól majd még az egyéni vállalkozásában mint kieg.ev. továbbra is fizetnie kell a havi 4.500 Ft  (és nem a havi 4.350 Ft-ot, mert az 2008. évi összeg volt, 2009-től havi 4.500 Ft van) eü.szolg.járulékot, .

Egyébként ha egy egyéni vállalkozó által (igazoltan vállalkozói igazolvány megléte) adott számlát számol el egy KFT, abból a KFT már sem adó,járulék levonást nem tehet, sem pedig utána fizetendő járulék nincs. Az egy olyan számlának minősül, mint amikor egy másik Bt.,KFT, Zrt, Nyrt,  ad pld-ul számlát.

Üdv. 

melcsi62
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:16 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: rjulcsi » vas. aug. 02, 2009 10:04 am

Sziasztok!

Köszönöm szépen az eddigi válaszokat. Éjjel egy szúnyog miatt nem tudtam aludni, aztán gondolkoztam. Rájöttem, hogy tényleg hülyeséget írtam az első kérdésemben. Az egyéni vállalkozó számlát ad, azt lekönyveli a Kft. költségként, és nem a Kft. fizeti a járulékot. Jaj ez egyértelmű.

Melcsi viszont beleraktad a bogarat a fülembe. De tudni kell ahhoz amit írtál, hogy a Kft-nek két tagja van, és egy harmadik személyt kértek fel az ügyvezetésre. Az ügyvezető nem tagja így a Kft-nek. szerintem akkor jó az, ha számlát ad róla. Vagy rosszul gondolom? Na elolvasom a Gt-t.....

Julcsi

rjulcsi
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:23 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: melcsi62 » vas. aug. 02, 2009 10:22 am

Szia!  Azt gondolom jól értettem, hogy az ügyvezető az ügyvezetői díjazását akarja, mint egyéni vállalkozó számlázni.   Ha igen, akkor ez szerintem egy színlelt vállalkozási szerződés lenne.  A KFT tagjai az adott magánszemélyt választották ügyvezetővé és nem egy egyéni vállalkozóval szerződtek, hogy lássa már el a cég képviseletét..

Az ügyvezető nem kell, hogy tagja legyen a KFT-nek, de az ügyvezető a cég képviseletére jogosult személy, szokásosan ő a foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója és ő jogosult a cég nevében szerződéseket kötni más vállalkozásokkal..

A Gt. ebben a kérdésben teljesen egyértelműen meghatározza: hogy az ügyvezető/vezető tisztségviselői feladatok:

vagy társasági jogi megbízásos jogviszonyban (ami létrejön az ügyvezetői megbízás elfogadásával)  ,

vagy a munkaviszonyra irányadó szabályok szerint... tehát munkaviszonyban (vezető állású)., 

A többit nem ismétlem

Üdv.

melcsi62
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:16 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: rjulcsi » vas. aug. 02, 2009 10:28 am

Szia Melcsi!

Aha, világos. És mi a helyzet akkor, ha ő, mint ügyvezető az ügyvezetői feladatok ellátását ingyen vállalja megbízási szerződéssel, mint magánszemély, viszont személyesen munkát is végez, pl. oktatást, és erről ad számlát minden hónapban? Ez nem lesz színlelt szerződés?

Köszi

 

rjulcsi
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:23 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: melcsi62 » vas. aug. 02, 2009 11:07 am

Az ügyvezetői megbízatását ingyen is végezheti...  A taggyűlés jogosult az ügyvezető díjazását megállapítani..   

Ha ez az ügyvezető egyébként a cégben dolgozni is akar, vagy egyéni vállalkozóként olyan tevékenységeket folytat, pl-dul oktatás területén óradás, és óraadóként a társaság is igénybe akar venni és éppen vele, mint egyéni vállalkozóval kötnének szerződést...  mivel ő ügyvezetője annak a társaságnak, a  vele és .. kötendő szerződéshez is kell a taggyűlés jóváhagyása.  Aztán ha egy cég más vállalkozással szerződést köt szolgáltatásra, akkor azt a szolgáltatást szokás le i igazolni a számlabefogásához/kifizetéséhez.. saját magának fogja igazolni?  A beszerzési számlák utalványozási joga is valószínűleg az ügyvezető jog- és felelőssége körébe fog tartozni... 

Az, hogy valami színlelt szerződés-e az összes körülményt vizsgálni kell..

Ennyire nem vagyok munkaügyi, vagy cégjogász.. de Te is érzed, hogy azért valami nem egészen kerek ..

Ha ennek az embernek szükség van a munkájárai - a vezető tisztségviselői munkáján kívül - akkor lehet, hogy szerencsésebb lett volna, ha ő is tagja akár pici hányaddal a cégnek és kieg.tev. társasvállalkozóként (tagi személyes közreműködés nyugdíj mellett)  dolgozhatott volna a cégben. /Társasági szerződésben mellékkötelezettséget vállalva személyes munkavégzésre, díjazásért......),

vagy esetleg jó lett volna egy másik képviselő is, stb. 

Üdv.

melcsi62
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:16 am

non-profit Kft ügyvezetője

HozzászólásSzerző: rjulcsi » vas. aug. 02, 2009 11:15 am

Melcsi, de profi vagy!

Köszönöm szépen!

Üdv.

Julcsi

rjulcsi
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:23 am


Vissza: Tb, munkaügy, bérterhek

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég