Adófórum

Adózási és számviteli információk

átalakulással kapcsolatos teendők

Tb, munkaügy, bérterhek

átalakulással kapcsolatos teendők

HozzászólásSzerző: Pócsföldi » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

sziasztok!

Segítségeteket szeretném kérni az alábbi kérdésben: két kft-"összeolvad egy új néven és új adószámmal stb.

A munkavállalók maradnak.. mi a teendőm az ""átléptetésekkel? Leszámoltatom és újra beléptetem őket:?!Munkaszerződéseket is újra kell írnom gondolom.. Minden infot szívesen fogadok minden területről. Tudom mos mindenki be van havazva hónap elején. De ha időtök engedi segítsetek !

 

Előre is köszönöm Mindenkinek

jTovábbi szép napot ! Jó munkát! Üdv Viol

Pócsföldi
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

átalakulással kapcsolatos teendők

HozzászólásSzerző: Szilvike781 » szer. szept. 03, 2008 7:04 am

Szia!

Igen jól gondoltad, mindegyik munkavállaló jogviszonyát megszünteted az előző helyen, kiadod a papírjaikat, a másik helyen újra bejelented új munkaszerződéssel.

Üdv: Szilvia

Szilvike781
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

átalakulással kapcsolatos teendők

HozzászólásSzerző: tothkornelia69 » szer. szept. 03, 2008 7:56 am

Szia Viol!

Öszeolvadás esetén a két "régi " kft jogutódja lesz az új társaság. A Munka tvkönyve értelmében:

A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás

85/A. § (1) A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak (a továbbiakban: jogutódlás) minősül

a) a jogszabályon alapuló jogutódlás (EZ VONATKOZIK AZ ESETEDRE, A Gt HATÁROZZA MEG AZ ÖSSZEOLVADÁSRA VONATKOZÓ JOGUTÓDLÁST) , valamint

b) a munkáltató anyagi, illetve nem anyagi erőforrásai elkülönített, szervezett csoportjának (például gazdasági egység, üzem, üzlet, telephely, munkahely, illetve ezek része) a további működtetés, illetve az újbóli beindítás céljából, e törvény hatálya alá tartozó szervezet vagy személy számára történő, megállapodáson alapuló átadása és átvétele, így különösen adásvétel, csere, bérlet, haszonbérlet, illetve gazdasági társaságba való belépés vagyonbevitel révén.

(2) Jogutódlás esetén

a) az annak időpontjában fennálló munkaviszonyból származó, továbbá

b) amennyiben a jogutódlással a jogelőd megszűnik, az a) pontban foglaltakon túlmenően a már megszűnt munkaviszonyból származó

jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód munkáltatóra szállnak át.

(3) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a jogutód munkáltatót a (2) bekezdésben meghatározott jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása a jogutódlásból eredő jogkövetkezmények alkalmazását és a munkavállaló igényérvényesítési jogát nem érinti.

(4) A jogelőd munkáltató a munkavállalóval szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett kötelezettségekért - az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli érvényesítése esetén - a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.

(5) A munkaviszonynak a jogutód munkáltató által a jogutódlás időpontjától számított egy éven belül közölt,

a) a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondással, illetve

b) a 88. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedéssel

történő megszüntetése esetén a munkavállalót a munkaviszony megszüntetésekor megillető járandóságokért a jogelőd munkáltató kezesként felel.

(6) Az (5) bekezdésben előírt kezesi felelősség feltétele, hogy

a) a jogelőd munkáltató,

b) a jogelőd munkáltató többségi tulajdonában álló másik társaság,

c) a jogelőd munkáltató többségi tulajdonosa, vagy

d) a c) pontban megjelölt szervezet többségi tulajdonában álló másik társaság

a jogutód munkáltató legfőbb szervében a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezzen.

85/B. § (1) Jogutódlás esetén a jogelőd és jogutód munkáltató - legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal - köteles tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, szakszervezet hiányában az üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottságot a jogutódlás

a) időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,

b) okáról,

c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,

továbbá - a megállapodás érdekében - köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.

(2) A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá e következmények enyhítését célzó eszközökre.

(3) A jogelőd és a jogutód munkáltató akkor is köteles a tájékoztatási és konzultációs kötelezettségét teljesíteni, ha a jogutódlást megalapozó döntést a jogelőd munkáltatót ellenőrző szervezet vagy személy hozta meg. A jogelőd és a jogutód munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a konzultációs és tájékoztatási kötelezettséget azért nem teljesítette, mert az ellenőrző szervezet vagy személy a jogutódlásról szóló döntéséről a tájékoztatást elmulasztotta.

(4) A jogutódlásra vonatkozó rendelkezésekből eredő - e § szerinti - kötelezettségek a jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetén a munkáltató felszámolóját, illetve végelszámolóját terhelik.

(5) Ha a munkáltató eljárása során megsérti az üzemi tanács vagy a szakszervezet jogait, az üzemi tanács, illetve a szakszervezet ennek megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.

 

A munkaviszony nem szűnik meg, mert az csak a következő esetekben lehetséges:

86. § A munkaviszony megszűnik:

a) a munkavállaló halálával,

b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,

c) a határozott idő lejártával,

d) a 86/B. § (1) bekezdésében meghatározott esetben.

 

Nekem eszenbe nem jutna kiléptetni őket. Tájákoztatási kötelezettség áll fenn a munkavállalókkal szemben (85.§), szerintem még a munkaszerződést sem kell módosítani.

 

Azt viszont nem tudom, hogy a 1041-en hogyan kell átjelenteni, vagy egyáltatlán kell-e, de szerintem igen.

Üdv:Nelly

tothkornelia69
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:15 am

átalakulással kapcsolatos teendők

HozzászólásSzerző: Szilvike781 » szer. szept. 03, 2008 8:07 am

Szia Nelly!

Nálunk volt ilyen egybeolvadás a cégnél 1997-2000 között. Vannak olyan jogviszonyok amelyeket most sikerült végre letisztázni a MEP-pel, többek között a sajátomat is. 1997-től vagyok a cégnél aki előzőleg ev. volt, majd egyéni cég majd végül Kft. Nekünk így kellett megoldani. Lehet, hogy erre mifelénk nehezebben mennek a dolgok az Apeh és Mep között, de így évekig kitartott amire végül rendeződtek a dolgok.

Szilvia 

Szilvike781
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:21 am

átalakulással kapcsolatos teendők

HozzászólásSzerző: mazsi5 » szer. szept. 03, 2008 2:18 pm

Nekem a következő volt  igaz már lassan 3 éve /BAZ megye/  munkáltatói jogutódlással  (átalakulás kiválással, a munkavállalók a kiválással létrejött céghez kerültek,  ezt megelőzően meg  a felszámolás alatti  cég eszközeit vették meg úgy, hogy a dolgozókat is átvették munkáltatói jogutódlással):

Azon kívül, hogy a dolgozókat tájékoztatni kellett, hogy mi újság, a jogutódlásos, átalakulásos megállapodásban szerepelt, hogy a dolgozók szabadságát időarányosan a jogelőd munkáltató rendezi (ki nem adottat megváltja, a dolgozói bérleteket időarányosan a jogutód megtériti a jogelődnek) :  a dolgozók által is áláírásra került a munkaszerződésük változatlan feltételekkel továbbra is érvényes, de a munkáltató már a jogutód cég, valamint a munkáltatói jogkör gyakorló az kicsoda és mikortól...

Meg kellett csinálni a jogelőd cégben a számfejtést az átadás napjára, azzal a nappal el kellett készíteni az egyébként szokásos leszámolási iratokat  (Adóigazolás, "MIL"-lap, járulékigazolás, Bírósági letiltásos, munkanélkülis, OEP igazolás+pótlap ezeken a papírokon megjegyzésként szerepelt: hogy munkáltatói jogutódlás miatt kiállítva), a Tb igazolványba bekerült a bejegyzés a megszűnésre azzal a megjegyzéssel, hogy munkáltatói jogutódlás miatt,.. a "leszámolási" iratok, valamint az eredeti munkaszerződések  (hiteles másolata maradt a jogelődnél)   átvételi elismervénnyel átadás-átvételre kerültek a jogelődtől a jogutód cégnek. A jogutód cégnél megkapták a szabadság tájékoztatást..   A jogelőd beadta a bejelentés a biztosítottakról változás bejelentést (mint megszűnés) a jogutód beadta szintén a bejelentést a kezdetről.., valamint a jogelőd adta le a NYENYI-t is arról az időszakról, amíg ő volt a munkáltató.  Az un. leszámolásos iratokról fénymásolatot kaptak a dolgozók is ... (biztos, ami biztos alapon).  A jogutód cégnél ezeknél a dolgozóknál a törzsadatban szerepel, hogy munkáltatói jogutódlással a jogszerző idő kezdete: .........   ami az előző cégnél volt a munkaviszony kezdete)

Aztán a jogutód cégnél, ha az eredeti munkaszerződésen módosítani akartak, akkor azt már nyilván csak az Mtv. rendelkezései értelmében közös megegyezéssel tehették meg, amihez ugye kell a dolgozó beleegyezése is, ha meg nem egyeznek meg akkor lehetséges az Mtv. szerinti munkaviszony megszüntetés (rendes, rendkívüli,közös) . A munkáltatói jogutódlásnál az eredeti munkaszerződés él, azzal az eltéréssel, hogy ott van mellette a minden fél által aláírt dokumentum, arra vonatkozóan, hogy ki a munkáltató (azonosítókkal, cégjegyzék számmal,stb.), valamint ki a munkáltatói jogkör gyakorló, vagy éppen a közvetlen munkahelyi vezető.

Amikor a felszámolásos cégből történt ez, a céget leviszgálta az APEH és a TB is...  a TB kérte azokat az iratokat, amivel a dolgozók úgymond leszámoltak.  Ők rendben találták.Üdv      
mazsi5
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:20 am

átalakulással kapcsolatos teendők

HozzászólásSzerző: Pócsföldi » csüt. szept. 04, 2008 4:03 am

Sziasztok!

 

Köszönöm szépen a válaszaitokat! Végig olvasva mindkettő megállja a helyét. Csak nem tudom melyik megoldást alkalmazzam.

 

További szép napot üdv Viol

Pócsföldi
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am

átalakulással kapcsolatos teendők

HozzászólásSzerző: Pócsföldi » hétf. szept. 08, 2008 9:37 am

Szia!

 

Külön köszönöm a széleskörű tájékoztatásodat. Ha végiggondolom lehet hogy butaságot írtam (vagy már teljes fogalomzavarban vagyok)A két cég megszűnik könyvelése lezárásra kerül. Az új pedig teljesen "ÚJ" lesz ..másik néven más adószámmal székhellyel stb. Akkor is a fennt említett szabályok érvényesek szerinted?

Előre is köszi

További szép napot

üdv Viol

Pócsföldi
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:14 am


Vissza: Tb, munkaügy, bérterhek

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron