Oldal: 1 / 1

temetési segély dokumentálása

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: cecil59
Temetési segély a adható a dolgozó házastársának adómentesen. Ennek mértéke nincs meghatározva. Kell ehhez a halotti akvi kivonaton (házassági akvi kivonaton) kívül vmilyen dokumentáció? Adható-e a temetés költégeit meghaladóan juttatás?
Köszönöm a segítséget!

temetési segély dokumentálása

HozzászólásElküldve: hétf. okt. 27, 2014 8:23 am
Szerző: cecil59
Kértem állásfoglalást, ezt a váűlaszt kaptam... Ezzel csak az a gond, hogy ha mindkét fél munkáltatója adna segélyt, akkor hogy dokumentáljuk? Itt 4 kiskoru gyerek maradt, mindkét munkáltató segítene, de az összeg, amit adnak emghaladja a temetés költségét, tehát nem tudnak számlát adni 2 felé... elég fura a törvény

Temetési segély (dolgozó házastársa halt meg) folyósításához szükséges-e pl. számla, vagy bármilyen más igazolás (halotti akvi kivonaton kívül). Mekkora mértéku lehet? Mi határozza meg az összeget? PL: temetés költsége igen, de a síremlék nem. Mi tartozik a temetés költségébe? Kell-e számlákkal igazolni (pl. gyászruha, halotti tor).
Köszönöm

e-272899

Tisztelt Ügyfelünk!

A fenti e-mail iktatószámon érkeztetett ? temetési segéllyel kapcsolatos - levelére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-tv.) 1. sz. mellékletének 1.3. pontja alapján adómentes a munkáltatótól, érdekvédelmi szervezettol az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély.

Az adómentes rendelkezés a jogosultak körét szukíti le az elhunyt házastársára, egyeneságbeli rokonára. A törvény tehát kizárja az adómentes juttatásból az élettársat, és az oldalági rokonokat. Az oldalági hozzátartozó (pl: testvér), vagy az élettárs esetében a pénzben folyósított segély egyéb jövedelemként adóköteles.
A közalkalmazottakra vonatkozó külön jogszabály másképp rendelkezik a temetési segély juttatásakor. Ez alapján adómentesen kaphat a közalkalmazott temetési segélyt - szociális helyzetének figyelembevételével - ha olyan hozzátartozója hunyt el, akinek eltartására kötelezett volt, illetve kaphat az elhunyt közalkalmazottnak a közeli hozzátartozója is, ha a temetés kiadásai elsodlegesen reá hárulnak.
Közeli hozzátartozónak minosül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a neveloszülo és a testvér.
Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Levelében azt kérdezi, hogy adómentesen adható-e temetési segély, ha a dolgozó házastársa hunyt el? Ha igen, mekkora összegben és mire lehet elszámolni? Hogyan kell igazolni a felmerült kiadásokat?

A temetési segély adómentes akkor is, ha az elhunyt munkáltatója vagy az elhunyt házastársának, egyeneságbeli rokonának a munkáltatója, illetoleg érdekvédelmi szervezet adja.
Ennek megfeleloen a levelében említett esetben adhatja mentesen a segélyt akár az elhunyt munkáltatója, vagy az elhunyt házastársának munkáltatója is.
A temetési segély adómentessége a folyósítás oldaláról nincs korlátozva, azaz az Szja tv. nem tartalmaz értékbeli korlátozást a segély összegére nézve, de természetesen annak igazodnia kell a temetés költségeihez, illetve a család szociális helyzetéhez. Közvetlenül felmerült kiadásnak azonban csak a temetés költségei számolhatók el, méghozzá számla alapján. Nem tartozik ebbe a körbe sem a gyászruha, sem a halotti tor, sem a síremlék készíttetésének összege.

A munkáltató az általa juttatott temetési segély teljes összegét költségként elszámolhatja.

A tájékoztatást a beadványban írt információk és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével adtam meg.
Tájékoztatom, a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minosül, kötelezo jogi erovel nem bír.